• Хиропрактика

  € 40

  Хиропрактика – это один из методов мануальной терапии (воздействия рук), который основан на работе с позвоночником, суставами и внутренними органами. Основой хиропрактики является утверждение, что неправильное расположение костей в организме человека приводит к нарушению работы внутренних органов, нервов, мышц и ведет к возникновению большинства заболеваний.

  Целью хиропрактики является определение патологий и их устранение с помощью специальных ручных приемов – надавливания, сдвижения, разминания. При использовании таких методов можно:

  устранить смещение частей тела;
  освободить сдавленные нервные окончания;
  добиться расслабления мышц;
  улучшить кровообращение;
  уменьшить болевые ощущения.
  Специалистами хиропрактики выявлено, что позвоночник управляет работой всех внутренних органов, опорно-двигательным аппаратом, системой кровообращения, пищеварительной, мочеполовой и т.д. Поэтому показаниями для лечения с помощью хиропрактики являются:

  заболевания желудочно-кишечного тракта;
  заболевания почек;
  гинекологические болезни;
  заболевания органов дыхания;
  заболевания позвоночника;
  реабилитация после перенесенных тяжелы болезней (инфаркт, инсульт, травмы, операции);
  кожные заболевания и др.
  Несмотря на широкий диапазон применения методов хиропрактики, существуют также и противопоказания для нее:

  острые состояния – инфаркты, кровоизлияния, тромбозы;
  туберкулез;
  высокая интоксикация;
  свежие травмы;
  некроз тканей;
  психические расстройства.
  Хиропрактика бывает висцеральная и структурная.

  Висцеральная хиропрактика – направлена на восстановление работы внутренних органов, обеспечения достаточного кровоснабжения и иннервации.

  Структурная хиропрактика – направлена на восстановление элементов опорно-двигательной системы, их подвижности, устранение деформации, компрессии позвонков, улучшение кровоснабжения головного мозга.

  Структурная хиропрактика эффективна при лечении болевых синдромов в различных отделах позвоночника, головных болях, спортивных травмах спины и т.д. Чаще всего применяется данный вид терапии при остеохондрозе, остеопорозе и сколиозе, при ущемлении нервных окончаний позвонков.

 • KONSULTATIIVNE ARSTIDE VASTUVÕTT

  NB! Tasuline on ainult esmane viisit!

  Teenus Visiiditasu
  LASTE ORTOPEED, esmane 45 €
  LASTE NEUROLOOG, esmane 45 €
 • Psühhiaater

  65 €

 • Psühholoog

  25 €

  Psühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö vanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele. Vastavalt oma ettevalmistusele võib psühholoog viia läbi koolitusi haridusasutuse personalile ja vanematele.
  Psühholoog nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades:
  – valikute ja otsuste tegemisel;
  – eneseteadvuse kujunemisel;
  – isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
  – suhtlemisoskuste omandamisel;
  – enesehinnangu korrigeerimisel;
  – kriisisituatsioonist välajatulemisel (vastava väljaõppe olemasolul)
  Psühholoog osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole.
  Psühholoog nõustab vanemaid selgitades neile lapse õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse normaalse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.

  Teenus Hind
  Perenõustamine 35 €
  Grupis 15 €
 • TERAAPIA TEENUSED (LIIVATERAAPIA, MUUSIKATERAAPIA,TANTSU-JA LIIKUMISTERAAPIA,JOGA TERAAPIA, PSUHHOSOMAATILINE TERAAPIA)

  30 € / 60 min

  Teenus Hind
  Teenus grupis 15 €
 • Logopeed

  30 €

  Logopeed on tippspetsialist, kelle töö eesmärk on patsiendi kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. Töö koosneb vahetust tööst patsientidega, töö ettevalmistusest ja analüüsist, suhtlemisest patsiendi lähedaste ning teiste erialaspetsialistidega.
  Logopeedid töötavad erinevas vanuses patsientidega tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusasutuses või erapraksises.

  Teenus Hind
  Perenõustamine 45 €
  Teenus grupis 15 €
 • LOOVTERAPEUT

  30 €

  Loovterapeut on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist. Loovteraapia on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia (ingl k art therapy), muusikateraapia (ingl k music therapy), draamateraapia (ingl k drama therapy) ning tantsu- ja liikumisteraapia (ingl k dance and movement therapy). Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming.

  Teenus Hind
  Perenõustamine 45 €
  Teenus grupis 15 €
 • TEGEVUSTERAPEUT

  30 €

  Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Tema töö eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus. Tegevusterapeudi ülesanded on info hankimine isiku tervisliku seisundi kohta, inimese tegevusvõime hindamine, tegevusteraapia planeerimine ja tegevusteraapia rakendamine vastavalt tema vajadustele kas individuaal- või rühmatööna.

  Teenus Hind
  Perele 40 €
  Grupis 15 €
 • Eripedagoog

  25 €

  Tegeleme individuaalset lähenemist ja tähelepanu vajavate lastega Töö üldeesmärgiks on lapse igakülgse arengu toetamine ning võimalike probleemide ennetamine. Samuti individuaalne töö lapsega, tema arengu suunamine, eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut eakohase normi suunas. Lapse loovuse, suhtlemis-ja koostööoskuse arendamine erinevate loovteraapiliste tegevuste kaudu ning lapse enesekindluse ja enesehinnangu tõstmine ja emotsionaalse intelligentsuse arendamine. Oluline on siinkohal ka koostöö peredega ja vanemate nõustamine.

  Teenus Hind
  Perenõustamine 35 €
  Grupis 15 €
 • VENITUSTERAAPIA

  25 € / 30 min

  Seljavenitus professionaalsel seljavenituspingil

  Venitusteraapia mõjub hästi kange selja, verevarustushäirete, selja deformatsiooni, reuma, seedehäirete, selgroolülidevahelise ketta väljavajumise, radikuliidi, põlve- ja liigesekaebuste ning stressi puhul. Unikaalne Rootsist pärit süsteem sobib enim noorematele ja keskealistele.
  Venitusi tehakse Mastercare teraapialaual, kus patsient kinnitatakse hüppeliigeste kohalt laua külge ning viiakse esialgu horisontaalasendisse, seejärel pea-alaspidi asendisse 15–40-kraadise nurga all nii, et venitavaks jõuks on keha enda raskus. Nii väheneb mehhaaniline surve lülisambale ja närvijuurtele.

 • Füsioteraapia

  25 €

  Füsioterapeut on spetsialist, kes taastab, säilitab ja arendab kliendi liikumis- ja tegevusvõimet ning tema osalust igapäevaelus.
  Füsioteraapia eesmärk, mis saavutatakse koostöös kliendi ja/või tema tugivõrgustikuga, on toetada ja arendada kliendi iseseisvust tema eale vastavates igapäevategevustes, sooviga parandada elukvaliteeti.
  Füsioterapeut kasutab oma töös klientidega erinevaid sekkumisviise (näit kehalised harjutused ja funktsionaalne treening, manuaalsed tehnikad, erinevaid füüsikalise ravi meetodeid jt).
  Füsioteraapia ülesanneteks on võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ja lihaste jõu säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine, kompenseerimine, valu leevendamine.

  Aparaatne füsioteraapia:
  Magnetravi
  Magnetravi näidustused:
  kroonilised lihas- ja liigeshaigused
  traumajärgsed seisundid
  veenilaiendid ja veenipõletikud
  kroonilised nahahaigused (psoriaas)
  erinevad põletikulised protsessid
  lamatised
  troofilised haavandid

  Teenus Hind
  Fusioterapeudi teenus grupis 15 €
  Kinesioteipimine 13 €
  Magnetravi kuni 20 min 7 €
  Grupis 15 €
 • TOITUMISNOUSTAMINE

  Toitumisnoustamine sobib nii rasedatele, lastele, taiskasvanutele, eakatele kui ka sportlastele.
  Toitumisteraapia on ravi toetav tegevus.
  Toitumisterapeut on toitumisspetsialist, kes rakendab toenduspohiseid teadmisi toitumisest inimeste tervise
  edendamiseks ja terviseprobleemide korral kliendi heaolu ja toimetulekuvoime suurendamiseks. Ta lahtub toidu- ja toitumissoovitustest ning tunneb noustamise pohimotteid. Toitumisterapeut selgitab valja toitumuslikud probleemid, lahtudes omandatud teadmistest toidu ja toitumise mojust inimese
  tervisele, sh haiguste tekkele ja olemasolevate haiguste kulule. Ta tootab inimestega personaalselt, aidates valtida
  haiguse suvenemist ning suurendades heaolu krooniliste haigusseisundite korral.

  Teenus Hind
  Toitumis- ja kaalunoustaja Esmane konsultatsioon 50 €
  Toitumis- ja kaalunoustaja Korduv konsultatsioon 30 €
  Toitumiskava, alates 35 €
 • Лечение пиявками

  € 40

  Для проведения лечения пиявками или гирудотерапии используются медицинские пиявки. Лечебное действие медицинских пиявок на организм основывается на находящемся в слюне пиявок химическом веществе гирудине, которое пиявка выделяет в кровь человека вместе со слюной при всасывании его крови.
  Лечение пиявками показано в следующих случаях:
  – гипертония или высокое кровяное давление
  – ишемическая болезнь сердца
  – расширение вен
  – тромбофлебит
  – заболевания предстательной железы и проблемы с потенцией
  – болезненность у женщин при менопаузе
  – мигрень
  – глаукома

  Лечение пиявками противопоказано в следующих случаях:
  – несвёртываемость крови
  – беременность
  – менструация (не рекомендуется)
  – температура
  – анемия

 • JOOGA

  Aeg Rühmatrenn Individuaaltund
  Muinasjutujooga 10 € 15 €
  Taiskasvanutele 15 € 20 €
  Laste jooga 10 € 15 €
  Loov joogatund mudilastele 10 € 15 €
  Perejooga (Perejooga tund, kus osalevad ka vanemad ja voivad olla koos erinevas vanuses lapsed.) 15 € 30 €
  Tantsuline lastejooga 10 € 15 €
  Jooga erivajaduste lastele 10 € 15 €
  Jooga rasedatele 15 € 25 €
  Sunnitusjargne jooga 15 € 25 €
  Jooga 15 € 25 €

НАШЛИ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС УСЛУГИ?

Если вы нашли интересующие вас услуги, тогда нажмите на кнопку и забронируйте себе время!

Зарезервируйте время!