Sügisene Linnalaager on edukalt lõppenud!

Koolivaheajal 24.-28. oktoobril toimus Lahe Tervisekeskuses linnalaager. Lapsed osalesid ka Tallinna noortenädala üritustel. Tallinna noortenädal on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt kord aastas korraldatav kaasahaaravatest üritustest koosnev ülelinnaline noorteprogramm, mis koondab endas laia valiku arendavaid tegevusi.
2016. aastal oli noortenädala teemafookuseks disain ja ettevõtlikkus. Meie lapsed võtsid osa ka laste ja noorte festivalis „Avatud mänguväljad“. Muuseumidevaheline festival „Avatud mänguväljad“ leiab aset kord aastas, sügisesel koolivaheajal. Festivali moto “Avasta muuseume mängides!” vihjab mängulisele elamusele muuseumides.

2016. a toimub festivali põhiprogramm “MERE LOOD” ehk mängujuhisega muuseumide, külastuskeskuste ja raamatukogude avastamine 15.10 – 06.11 Tallinnas, Tartus, Haapsalus ning nende linnade piirkonnas. Festivali ajal on põhiprogrammis osalevates muuseumides kasutusel mängujuhised, mis suunavad läbi tegevuste ja mängude näitusi avastama. Muuseumid on ühinenud mänguväljadeks ning igale mänguväljale vastab oma alateema ja tinglik vanuseaste.

Samuti toimusid erinevad töötoad: Kokandus töötuba lastele, SEEBI VALMISTAMISE TÖÖTUBA, Hennamaalingud , Savi töötuba ja palju muud!
Suured tänud kõigile osalejatele!