Logopeediline massaaž aitab kaasa kõneorganite lihastöö parandamisele ning on ühtlasi häälikuseade ja suulise kõne õpetamise ettevalmistav etapp.
Massaaži näidestused:
– mõjutada kaudselt lapse üldist füüsilist arengut;
– rahustada hüperaktiivseid või kapriisseid ja halvasti kontakteeruvaid lapsi;
– aktiveerida artikulatsiooniaparaadi lihaste tööd;
-on vajalik häälikute korrigeerimisel
– kui on lühike keelekida.
– kui 3 – 5 aastane laps ei räägi, küll saab aga hästi aru kõnest,
– huule – suulaelõhe operatsiooni järgselt
– laste ajuhalvatuse korral (PCI)
-jm