• On-site massaažI kursus

  € 120

  Toimimisaeg: 02.08.2018
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  On-site massaaž põhineb klassikalisel massaažil, või idamaistel ravimassaažide võtetel, kus 10-20 minuti jooksul töötatakse tugevalt läbi selja, turja, õlgade, kaela ja pea piirkond, et lõõgastada lihaspingeid, parandada verevarustust ja taastada keskendumisvõimet. Massaaži teostatakse läbi riiete. On-site massaaži jaoks pole vaja eraldi ruumi. Teenust saab pakkuda tööruumides, kontoris või konverentsiruumis.

  Massöörid kasutavad massaaži teostamiseks spetsiaalset massaažitooli, spetsiaalset peatuge, mis asetatakse lauale või tavalist kontori tooli.

  Massaažiseansi kestvus on 10-20 minutit – sama pikk kui tüüpiline puhkepaus. Massaaži ajal on massaažisaaja täielikult riides ja riideid vahetama ei pea. Ei kasutata õli.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Registreerimine on kohustuslik!

 • Klassikalise Massaaži Baaskursus

  € 250

  Toimimisaeg: 03.07.2018 – 04.07.2018
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Praktika – aeg kokkuleppel (20 t)

  Kursuse lõpuks: Õppija teeb klassikaline massaaž rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

  Õppesisu:
  ● Klassikalise massaazi ajalugu, spetsiifika, mõisted, mõju organismile, näidustused ja vastunäidustused
  ● Ettevalmistamine massaažiks, vahendid
  ● Massaaži kava
  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Registreerimine on kohustuslik!

 • Tai massaaž

  € 250

  Toimimisaeg: 17.08.2018 – 18.08.2018
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Tai massaaž on rahulik, hingamise rütmis teostatav massaažiliik, parandab lihaste elastsust, liigeste liikuvust ja vabastab vaimsest pingest. Kindlate tugevate vajutuste ja venituste abil vabastatakse blokeeritud energia ja tasakaalustatakse hinge, keha, mõtete ja tunnete vaheline koostöö. Seda massaaži liiki nimetatakse ka “laisa inimese joogaks”.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Registreerimine on kohustuslik!

 • LÜMFIMASSAAŽI KURSUS. Keha+nägu

  € 375

  Toimimisaeg: 20.08.2018 – 21.08.2018
  Kell: 10:00-16:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Koolituse maht: 60 tundi koos iseseisvatöö- ja praktikaga
  (praktika kokkuleppel)

  Kursus on , massööridele, füsioterapeutidele, med.õdedele, terapeutideleja kosmetoloogidele.
  Väljastame tunnistus.

  Aine eesmärk: õpilane planeerib ja sooritab lümfimassaazi seansi lähtudes kliendi vajadustest, õpetada manuaalse keha lümfidrenaaži abil kiirendama ja parandama lümfiringet.
  Õpilane oskab ja teab:
  Õpilane teab lümfisüsteemist , seda mõjutavatest teguritest ja lümfiringe manuaalse mõjutamise võimalustest. Õpilane oskab anamneesi koguda ja klientidega suhelda. Kursuse lõpus suudab osaleja iseseivalt teostada keha lümfimassaaži. Teab lümfimassaaži näidustusi, vastunäidustusi, tunneb lümfisüsteemi.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Registreerimine on kohustuslik!

 • Spordimassaazi baaskursus

  € 250

  Toimimisaeg: 06.08.2018 – 07.08.2018
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse lõpuks: Õppija teeb spordimassaaž rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

  Õppesisu:
  ● Spordimassaazi spetsiifika:
  ● Ettevalmistamine massaažiks
  ● Massaaži kava
  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile
  • töökoht ja töövahendid
  • kutse- eetika
  • tööohutus

 • MASSAAŽIALANE TÄIENDKOOLITUS

  € 2500

  Toimimisaeg: 09.07.2018 – 21.12.2018
  Kell: 10:00-18:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse nimetus: Massaažialane täiendkoolitus

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: Täiendusõpetus
  Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus.
  Õppekava nimetus: Massaažialane täiendkoolitus

  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi

  Eesmärk : Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.

  Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.

  Sihtgrupp: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud.

  Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 680 tundi, millest 270 ak.t on praktiline töö.
  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, padja,kupud,matid.

  Kursuse ained (410 ak.t) :

  1. Klassikaline Rootsi massaaž (60 ak. t)
  2. Spordimassaaž (60 ak.t)
  3. Kupumassaaž (20 ak.t)
  4. Lümfimassaaž (60 ak.t)
  5. Pertseptiivne osteopaatia. Baaskursus (30 ak.t)
  6. Pertseptiivne osteopaatia. Edasijõudnutele (30 ak.t)
  7. Müofastsiaalsed tehnikad (120 ak.t)
  – I osa Kael, õlavöökoht
  – II osa Keha
  – III osa Käed
  – IV osa Jalad
  8. Vene jõumassaaž RoSoMaHa (30 ak.t.)
  10. Praktika 270 ak.t
  – Klassikaline Rootsi massaaž (30 ak. t)
  – Spordimassaaž (30 ak.t)K
  – Kupumassaaž (30 ak.t)
  – Lümfimassaaž (30 ak.t)
  – Pertseptiivne osteopaatia. Baaskursus (30 ak.t)
  – Pertseptiivne osteopaatia. Edasijõudnutele (30 ak.t)
  – Müofastsiaalsed tehnikad (60 ak.t)
  – I osa Kael, õlavöökoht
  – II osa Keha
  – III osa Käed
  – IV osa Jalad
  – Vene jõumassaaž RoSoMaHa (30 ak.t.)

  Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.
  Materjalid: konspekt, dvd, töövihik.
  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: teooria test ja praktiline osa – massaaz
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

  Õppetöö maht kokku 680 tundi.
  Koolituse kestvus on 5 kuud.
  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee
  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

 • 1000-tunnine massaaži kursus. Osaliselt distantsõppe vorm

  € 2600

  Toimimisaeg: 27.08.2018 – 04.03.2019
  Kell: 10:00-18:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse nimetus: 1000-tunnine massaaži kursus. Osaliselt distantsõppe vorm

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: algtase
  Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus.
  Õppekava nimetus: 1000-tunnine massaaži kursus. Osaliselt distantsõppe vorm (iseseisevad tööd)
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
  Eesmärk : Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.
  Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.
  Sihtgrupp: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud.
  Õppe maht ja ülesehitus:

  Kursuse kogumaht on 1000 ak.tundi, millest 200 ak.t on iseseisev töö.

  Sellest auditoorne õppetöö 800 ak.tundi : praktiakõpet 500 ak.tundi , superviseeritud praktika 290 tundi, lõpueksam 10 ak.tundi .

  Teooria (distantsõppe vorm)- Iseseivad tööd, õpimapid tehakse kodus – 200 ak.tundi

  Praktika- koht on kokkuleppel ( Lahe Tervis pakub või otsib kliendile praktikakoht)

  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, padja, laavakivid,kupud,matid.

  Kursuse ained:
  1. Massaaži põhialused (10 ak.t)
  2. Massööri töö ergonoomika ja taastumine (10 ak.t)
  3. Suhtlemine ja klienditeeninduse alused (20 ak.t)
  4. Töötervishoid ja tööohutus (20 ak.t)
  5. Anatoomia ja füsioloogia (120 ak.t)
  6. Kliendi seisundi hindamine, anamnees (20ak.t)
  7. Klassikaline massaaž (40 ak.t)
  8. On-Site massaaž (10 ak.t)
  9. Tai Massaaž (40 ak.t)
  10. Jaapani massaaž (40 ak.t)
  11. Spordimassaaži (40ak.t)
  12. Segmentmassaaž (40 ak.t)
  13. Lümfimassaaži alused (40 ak.t)
  14. Laste massaaž (40ak.t)
  15. Aroomimassaaž (40 ak.t)
  16. Kupumassaaž (30 ak.t)
  17. Meemassaaž (20 ak.t)
  18. Laavakivimassaaž (20 ak.t)
  19. Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)
  20. Klassikaline näomassaaž (20 ak.t)
  21. Lümfimassmassaaž näole (20 ak.t)
  22. Praktika 290 ak.t
  – Klassikaline massaaž (60ak.t)
  – Spordimassaaž (30 ak.t)
  – Segmentmassaaž (10 ak.t)
  – Lümfimassaaž (30 ak.t)
  – Jaapani massaaž (30 ak.t)
  – Tai massaaž (30 ak.t)
  – Aroomimassaaž (30 ak.t)
  – Kupumassaaž (40 ak.t)
  – Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)
  – Klassaikaline näomassaaž (30 ak.t)
  23 Lõpueksam (10 ak.t)

  Õppemeetodid: Loeng, õpimapid, praktiline õpe.
  Materjalid: konspektid, dvd, töövihik.
  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on kokkuleppel (Lahe Tervis pakub või otsib kliendile praktikakoht)
  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: iseseisvad tööd, õpimapid, teooria test ja praktiline osa – massaaz
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

  Õppetöö maht kokku 1000 tundi.
  Koolituse kestvus on 6 kuud.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee

  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

 • 600-tunnine täiendkoolitus massööridele

  € 2500

  Toimimisaeg: 03.09.2018 – 14.01.2019
  Kell: 10:00-18:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse nimetus: 600-tunnine täiendkoolitus massööridele

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: Täiendusõpetus
  Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus.
  Õppekava nimetus: 600-tunnine täiendkoolitus massööridele

  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi

  Eesmärk : Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.

  Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.

  Sihtgrupp: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud.

  Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 600 tundi, millest 310 ak.t on praktiline töö .
  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, padja, laavakivid,kupud,matid.

  Kursuse ained (280 ak.t) :
  1. Laste massaaž (40ak.t)
  2. Aroomimassaaž (60 ak.t)
  3. Kupumassaaž (20 ak.t)
  4. Meemassaaž (20 ak.t)
  5. Laavakivimassaaž (30 ak.t)
  6. Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)

  7.Skulptureeriv massaaž (30 ak.t)
  8. Klassikaline näomassaaž (20 ak.t)

  9. Vene jõumassaaž RoSoMaHa (30 ak.t.)

  10. Praktika 310 ak.t

  – Laste massaaž (30ak.t)
  – Aroomimassaaž (40 ak.t)
  – Kupumassaaž (30 ak.t)
  – Meemassaaž (30 ak.t)
  – Laavakivimassaaž (40 ak.t)
  – Tsellüliidivastane massaaž (40 ak.t)

  – Skulptureeriv massaaž (40 ak.t)
  – Klassikaline näomassaaž (30 ak.t)

  – Vene jõumassaaž RoSoMaHa (30 ak.t.)

  11. Lõpueksam (10 ak.t)

  Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.
  Materjalid: konspekt, dvd, töövihik.
  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: teooria test ja praktiline osa – massaaz
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

  Õppetöö maht kokku 600 tundi.
  Koolituse kestvus on 4 kuud.
  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee
  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

 • Skulptureeriv massaaž Andrei Grebennikovi meetodil

  € 250

  Toimimisaeg: 25.05.2018 – 26.05.2018
  Kell: 10.00-16.00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  NB! Hinnale lisandub ka autoritasu – 25 euro. Teid kantakse rahvusvahelisesse tegistrisse, mis annab Teile õigus kasutada antud meetod ülemaailma.
  Kohapeal saab osta autori video ja programm. (Vene keeles, inglise keeles)

  Skulptureeriv massaaž Andrei Grebennikovi meetodil

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ, Lahe Tervis
  Õppekava nimetus: Skulptureeriv massaaž Andrei Grebennikovi meetodil
  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
  Õppe kogumaht: 20akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
  Õppekava koostamise alus: täiskasvanute täiendkoolitus
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Massöörid, kes soovivad omandada Skulptureeriva massaaži baasoskused ja -teadmised.
  Nõuded õpingute alustamiseks massaaži algkursuse läbimine ja vähemalt 1 aasta töökogemust massöörina.
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õppija omandab skulptureeriva massaaži tegemiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Õpiväljundid:
  Kursuse lõpuks: Õppija teeb skulptureeriva massaazi rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.
  Õppesisu:
  ● Skulptureeriva massaazi spetsiifika:
  ● Ettevalmistamine massaažiks
  ● Massaaži kava
  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile
  · töökoht ja töövahendid
  * kutse- eetika
  · tööohutus
  Õppemeetodid: Loeng, vaatlus, seminar, praktiline õpe.
  Iseseisev töö: 2h.
  Õppematerjalide loend: skulptureeriva massaazi töövihik
  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
  Õpingute lõpetamise eelduseks on:
  ● Osalemine auditoorses töös sh seminaril;
  Hindamismeetod
  Praktiline töö skulptureeriva massaazi kava, valmistumine massaažiks ning massaaži tegemine.
  Hindamiskriteeriumid
  Õppija
  ● Võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega,
  ● Planeerib skulptureeriva massaazi kestvuse ja kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ning kliendi soovile,
  ● Valmistab ette ja korrastab töökoha, valib ning kasutab sobivaid töövahendeid
  ● Järgib nõudeid massöörile
  ● teostab skulptureeriva massaazi
  ● Massööri ergonoomika
  ● Tagab kliendi heaolu
  ● Loob skulptureeriva massaažiks sobiva keskkonna
  ● Tagab skulptureeriva massaažiks kliendi valmisoleku ja heaolu
  ● Juhendab klienti massaaži ajal
  ● Massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid ,kasutab massaaži tegemisel sobivat tempot, doseerib võtete tugevust
  ● nõustab ja juhendab klienti
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader (massaaziõpetaja,osteopraktik ja koolitaja )
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Õpe toimub Tallinnas, Lahe Tervise õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
  Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarullid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kreemid ja õlid.

 • KLASSIKALISE MASSAAŽI BAASKURSUS

  € 2500

  Toimimisaeg: 09.05.2018 – 10.05.2018
  Kell: 10:00 – 17:00
  Praktika 20 tundi.

  TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: LAHE MTÜ, LAHE TERVIS

  ÕPPEKAVA NIMETUS: KLASSIKALINE MASSAAŽ.BAASKURSUS.

  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused

  Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi (ah)

  Õppekava koostamise alus: Puudub

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

  Isikud, kes soovivad omandada klassikalise massaaži baasoskused ja -teadmised.

  Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppe eesmärk:

  Õpetusega taotletakse, et õppija omandab klassikalise massaaži tegemiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Õpiväljundid:

  Kursuse lõpuks: Õppija teeb klassikaline massaaž rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

  Õppesisu:

  ● Klassikalise massaazi ajalugu, spetsiifika:

  ● Ettevalmistamine massaažiks

  ● Massaaži kava

  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile

  • töökoht ja töövahendid

  • kutse- eetika

  • tööohutus

  Õppemeetodid: Loeng, vaatlus, seminar, praktiline õpe.

  Iseseisev töö: massaazi tegemine ja dokumenteerimine.

  Õppematerjalide loend: Klassikalise massaazi töövihik , õpetaja konspekt

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

  Õpingute lõpetamise eelduseks on:

  ● Osalemine auditoorses töös sh seminaril; iseseisev töö

  Hindamismeetod

  Praktiline töö Klassikalise massaazi kava, valmistumine massaažiks ning massaaži tegemine.

  Iseseisev töö; massaazi tegemine ja dokumenteerimine.

  Hindamiskriteeriumid

  Õppija

  ● Võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega,

  ● Planeerib massaaži kestvuse ja kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ning kliendi soovile,

  ● Valmistab ette ja korrastab töökoha, valib ning kasutab sobivaid töövahendeid

  ● Järgib nõudeid massöörile

  ● Teeb klassikaline massaaz

  ● Massööri ergonoomika

  ● Tagab kliendi heaolu

  ● Loob massaažiks sobivad keskkonna

  ● Tagab massaažiks kliendi valmisoleku ja heaolu

  ● Juhendab klienti massaaži ajal

  ● Massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid ,kasutab massaaži tegemisel sobivat tempot, doseerib võtete tugevust

  ● nõustab ja juhendab klienti

  esitab tehtud massaazide aruanne.

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus või tõend

  Koolitaja: Kristina Lahe- Vader, (massaazi õpetaja, koolitaja)

  Õppekeskkonna kirjeldus:

  Õpe toimub Tallinnas, Tondi 5,Lahe Tervis õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.

  Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarullid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kreemid ja õlid.

 • 160-tunnine kosmeetiku kursus (Individuaalõppe)

  € 2500

  Toimimisaeg: 16.04.2018 – 16.06.2018
  Kell: 10:00-18:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse nimetus: 160-tunnine kosmeetiku kursus (Individuaalõppe)

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: Baasõppe.
  Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus.
  Õppekava nimetus: 160-tunnine kosmeetiku kursus (Individuaalõppe)
  Õppekavarühm: Iluteenindus,Teenindus

  Eesmärk : Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.

  Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.

  Sihtgrupp: Kursus sobib nii algajatele kui ka juba praktiseerivatele kosmeetikutele, kes soovivad end oma erialal täiendada.

  Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 160 tundi.
  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, kosmeetika vahendid.

  Kursuse ained:

  Sissejuhatus Klassikalise kosmeetilise keha- ja näomassaaži (10ak.t)

  Näoanatoomia (10ak.t)

  Klassikaline kosmeetiline näomassaaž (20ak.t)

  Klassikaline kosmeetiline kehamassaaž (20ak.t)

  Sissejuhatus näo lümfimassaaži (10ak.t)

  Näo lümfimassaaž (30ak.t)

  Sissejuhatus Näo sügavkoe massaaz (10ak.t)

  Näo sügavkoe massaaz (20ak.t)

  Sissejuhatus osteopaatiasse kosmeetikutele (10ak.t)

  Osteopaatiline näo noorendamine (lifting) (20ak.t)

  Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.
  Materjalid: konspekt, dvd, töövihik.
  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: teooria test ja praktiline osa – massaaz
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab kosmeetiku ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

  Õppetöö maht kokku 160 tundi.
  Koolituse kestvus on 2 kuud.
  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee
  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

 • 1000-tunnine massaaži kursus

  € 2600

  Toimimisaeg: 04.05.2018 – 05.11.2018
  Kell: 10:00-18:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse nimetus: 1000-tunnine massaaži kursus

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: Täiendusõpetus
  Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus.
  Õppekava nimetus: 1000-tunnine massaaži kursus
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi

  Eesmärk : Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.

  Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.

  Sihtgrupp: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud.

  Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 1000 tundi, millest 260t on praktiline töö .
  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, padja, laavakivid,kupud,matid.

  Kursuse ained:
  1. Massaaži põhialused (10 ak.t)
  2. Massööri töö ergonoomika ja taastumine (10 ak.t)
  3. Suhtlemine ja klienditeeninduse alused (20 ak.t)
  4. Töötervishoid ja tööohutus (20 ak.t)
  5. Anatoomia ja füsioloogia (120 ak.t)
  6. Kliendi seisundi hindamine, anamnees (20ak.t)
  7. Klassikline massaaž (60 ak.t)
  8. On-Site massaaž (10 ak.t)
  9. Tai Massaaž (60 ak.t) või Jaapani massaaž (60 ak.t)
  10. Tugi-liikumisaparaadi hindamine (40 ak.t)
  11. Spordimassaaži (60ak.t)
  12. Segmentmassaaž (40 ak.t)
  13. Lümfimassaaži alused (60 ak.t)
  14. Laste massaaž (40ak.t)
  15. Aroomimassaaž (60 ak.t)
  16. Kupumassaaž (20 ak.t)
  17. Meemassaaž (20 ak.t)
  18. Laavakivimassaaž (20 ak.t)
  19. Tsellüliidivastane massaaž (20 ak.t)
  20. Klassikaline näomassaaž (10 ak.t)
  21. Lümfimassmassaaž näole (10 ak.t)
  22. Praktika 260 ak.t
  – Klassikaline massaaž (60ak.t)
  – Spordimassaaž (40 ak.t)
  – Lümfimassaaž (10 ak.t)
  – Jaapani massaaž või Tai massaaž (50 ak.t)
  – Aroomimassaaž (30 ak.t)
  – Kupumassaaž (20 ak.t)
  – Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)
  – Klassikaline näomassaaž (20 ak.t)
  23 Lõpueksam (10 ak.t)

  Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.
  Materjalid: konspekt, dvd, töövihik.
  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: teooria test ja praktiline osa – massaaz
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

  Õppetöö maht kokku 1000 tundi.
  Koolituse kestvus on 6 kuud.
  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee
  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

 • Lastemassaaž. Baaskursus

  € 250

  Toimimisaeg: 26.06.2018 – 29.06.2018
  Kell: 10.00-16.00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ, Lahe Tervis
  Õppekava nimetus: Lastemassaaž. Baaskursus.
  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
  Õppe kogumaht: 20akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe,iseseisev töö
  Õppekava koostamise alus: täiskasvanute täiendkoolitus
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Massöörid, kes soovivad omandada lastemassaaži baasoskused ja -teadmised.
  Nõuded õpingute alustamiseks massaaži algkursuse läbimine.
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab lastemassaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Õpiväljundid:
  Kursuse lõpuks:Mõistab lastemassaaži eripära ning massaaži läbiviimisega kaasnevaid ohte,Analüüsib oma valmisolekut lastemassaaži läbiviimiseks juhindudes hügieeni nõuetest, mõistes eelseisva tegevusega kaasnevat vastutuse määra; Rakendab teadmisi ja oskusi vastavalt lastemassaaži seansi kavale, lähtudes kliendi seisundist.
  Õppesisu:
  lastemassaaži spetsiifika,
  näidustused ja vastunäidustused lastemassaažiks
  lapse organismi anatoomiline ja füsioloogiline eripära,
  lapse ealine iseärasus ja arenguetapid 0-7 eluaastal(kaasa sündinud refleksid, normaalsete liikumismustrite areng)
  enamlevinud ortopeedilised- ja neuroloogilised ja muud haigusseisundid,
  anamneesi kogumine,
  lapse organismi massaažijärgsed vastureaktsioonid (uni, rahutus, nutt jne) ja soovitused peale massaaži,
  toimed võtete lõikes
  · töökoht ja töövahendid
  * kutse- eetika
  · tööohutus
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader (massaaziõpetaja,osteopraktik ja koolitaja )

 • Pertseptiivne osteopaatia.Baaskursus.Dmitri Tal (Israel)

  € 320

  NB! Kursus toimub ainult vene keele.

  Toimimisaeg: 01.09.2018 – 03.09.2018
  Kell 10:00 – 17:00
  Toimimiskoht: Tondi 5, Tallinn
  Õpetaja: Dmitri Tal (Israel) Rehabilitolog,

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe Tervis
  Õppekava nimetus: Pertseptiivne osteopaatia.Baaskursus
  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
  Õppe kogumaht: 21 akadeemilist tundi (ah)
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õppija omandab pertseptiivsed tehnikad läbiviimiseks täiendavad oskused ja lähtub kliendi seisundist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Kursuse lõpuks: Õppija kasutab pertseptiivsed tehnikad rakendades selleks täiendavaid teadmisi ja oskusi.
  Õppesisu:
  Osteopaatia tehnikad “alates nullist”
  Käte asend palpeerimisel ja pertsepeerimimsel.
  Tehnikate teostamine
  Pertseptsia mõiste, põhiprintsiibid
  restriktsia mõiste osteopaatias.
  Mõisted ,,füüsikaline ja sisemine ,, liikumine ja nende erinevus, praktiline kasutamine.
  Keha egrogoomika tehnikate kasutamiseks.
  Disfunktsioonid ja nende hierarhia
  Reliis
  Strukturaalsed tehnikad , Pehmete kudede tehnikad jt

  Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe
  Iseseisev töö: Puudub
  Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus)
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Õpe toimub Tallinnas, Lahe Tervis õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
  Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.

 • Massaazi individuaalkursused!

  kokkuleppel

  Gruppidele kehtib kokkuleppehind. Grupp alates 6 õpilasest.
  Tarvis on ainult küsida pakkumist!

  Leia endale sobiv kursus ja võta meiega ühendust!
  Juhul kui Sa ei leia endale sobivat kursust või on muid küsimusi , siis palume meile kirjutada!

  Kursused vali siit:

  Klassikaline näomassaaz
  Saunamassaaz
  Klassikaline massaaz (Rootsi)
  Spordimassaaz
  Segmentmassaaz
  Aroomimassaaz
  Kupu- ehk vaakummassaazi
  Meemassaaz
  Tselluliidimassaaz
  Jalalaba teraapia
  Lümfimassaaz
  Tai massaaz
  Shiatsu massaaz
  Beebide massaaz
  Rasedate massaaz
  Laavakivi massaaz
  On-site massaaz
  Mähkimine
  Mähkimine massaaziga
  Lomi Lomi massaaz (Hawai massaaz )
  Süvakoe massaaz
  Osteopaatia tehnikad
  Loomamassaaz
  Profülaktiline füsioteraapia lastele
  Profülaktiline füsioteraapia täiskasvanute

  KURSUSELE REGISTREERUMINE:

  e-posti teel  info@lahetervis.ee
  telefoni teel – +372 56903049
  kohapeal Tondi 5, Tallinn

  KURSUSE EEST TASUMINE:

  Kursuse eest tasutakse arve alusel. Arve saadetakse e-mailiga. NB! tuleb tasuda arve enne kursuse algust.
  Kursusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel (vähem kui 48 tundi enne kursuse algust või kui kursus on juba alanud) ja kursuse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

  Kursuse lõppedes väljastame kursuse läbinule tunnistuse.

KAS OLETE LEIDNUD SOBILIKU TEENUSE ?

Kui olete leidnud, siis vajutage nuppu ja broneerige aeg!

RESERVEERI!