• On-site massaažikursus

  € 120

  Toimimisaeg: 01.05.2018
  Kell: 10.00-16.00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  On-site massaaž põhineb klassikalisel massaažil, või idamaistel ravimassaažide võtetel, kus 10-20 minuti jooksul töötatakse tugevalt läbi selja, turja, õlgade, kaela ja pea piirkond, et lõõgastada lihaspingeid, parandada verevarustust ja taastada keskendumisvõimet. Massaaži teostatakse läbi riiete. On-site massaaži jaoks pole vaja eraldi ruumi. Teenust saab pakkuda tööruumides, kontoris või konverentsiruumis.

  Massöörid kasutavad massaaži teostamiseks spetsiaalset massaažitooli, spetsiaalset peatuge, mis asetatakse lauale või tavalist kontori tooli.

  Massaažiseansi kestvus on 10-20 minutit – sama pikk kui tüüpiline puhkepaus. Massaaži ajal on massaažisaaja täielikult riides ja riideid vahetama ei pea. Ei kasutata õli.

 • Skulptureeriv massaaž Andrei Grebennikovi meetodil

  € 250

  Toimimisaeg: 25.05.2018 – 26.05.2018
  Kell: 10.00-16.00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  NB! Hinnale lisandub ka autoritasu – 25 euro. Teid kantakse rahvusvahelisesse tegistrisse, mis annab Teile õigus kasutada antud meetod ülemaailma.
  Kohapeal saab osta autori video ja programm. (Vene keeles, inglise keeles)

  Skulptureeriv massaaž Andrei Grebennikovi meetodil

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ, Lahe Tervis
  Õppekava nimetus: Skulptureeriv massaaž Andrei Grebennikovi meetodil
  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
  Õppe kogumaht: 20akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
  Õppekava koostamise alus: täiskasvanute täiendkoolitus
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Massöörid, kes soovivad omandada Skulptureeriva massaaži baasoskused ja -teadmised.
  Nõuded õpingute alustamiseks massaaži algkursuse läbimine ja vähemalt 1 aasta töökogemust massöörina.
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õppija omandab skulptureeriva massaaži tegemiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Õpiväljundid:
  Kursuse lõpuks: Õppija teeb skulptureeriva massaazi rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.
  Õppesisu:
  ● Skulptureeriva massaazi spetsiifika:
  ● Ettevalmistamine massaažiks
  ● Massaaži kava
  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile
  · töökoht ja töövahendid
  * kutse- eetika
  · tööohutus
  Õppemeetodid: Loeng, vaatlus, seminar, praktiline õpe.
  Iseseisev töö: 2h.
  Õppematerjalide loend: skulptureeriva massaazi töövihik
  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
  Õpingute lõpetamise eelduseks on:
  ● Osalemine auditoorses töös sh seminaril;
  Hindamismeetod
  Praktiline töö skulptureeriva massaazi kava, valmistumine massaažiks ning massaaži tegemine.
  Hindamiskriteeriumid
  Õppija
  ● Võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega,
  ● Planeerib skulptureeriva massaazi kestvuse ja kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ning kliendi soovile,
  ● Valmistab ette ja korrastab töökoha, valib ning kasutab sobivaid töövahendeid
  ● Järgib nõudeid massöörile
  ● teostab skulptureeriva massaazi
  ● Massööri ergonoomika
  ● Tagab kliendi heaolu
  ● Loob skulptureeriva massaažiks sobiva keskkonna
  ● Tagab skulptureeriva massaažiks kliendi valmisoleku ja heaolu
  ● Juhendab klienti massaaži ajal
  ● Massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid ,kasutab massaaži tegemisel sobivat tempot, doseerib võtete tugevust
  ● nõustab ja juhendab klienti
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader (massaaziõpetaja,osteopraktik ja koolitaja )
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Õpe toimub Tallinnas, Lahe Tervise õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
  Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarullid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kreemid ja õlid.

 • KLASSIKALISE MASSAAŽI BAASKURSUS

  € 2500

  Toimimisaeg: 09.05.2018 – 10.05.2018
  Kell: 10:00 – 17:00
  Praktika 20 tundi.

  TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: LAHE MTÜ, LAHE TERVIS

  ÕPPEKAVA NIMETUS: KLASSIKALINE MASSAAŽ.BAASKURSUS.

  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused

  Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi (ah)

  Õppekava koostamise alus: Puudub

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

  Isikud, kes soovivad omandada klassikalise massaaži baasoskused ja -teadmised.

  Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppe eesmärk:

  Õpetusega taotletakse, et õppija omandab klassikalise massaaži tegemiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Õpiväljundid:

  Kursuse lõpuks: Õppija teeb klassikaline massaaž rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

  Õppesisu:

  ● Klassikalise massaazi ajalugu, spetsiifika:

  ● Ettevalmistamine massaažiks

  ● Massaaži kava

  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile

  • töökoht ja töövahendid

  • kutse- eetika

  • tööohutus

  Õppemeetodid: Loeng, vaatlus, seminar, praktiline õpe.

  Iseseisev töö: massaazi tegemine ja dokumenteerimine.

  Õppematerjalide loend: Klassikalise massaazi töövihik , õpetaja konspekt

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

  Õpingute lõpetamise eelduseks on:

  ● Osalemine auditoorses töös sh seminaril; iseseisev töö

  Hindamismeetod

  Praktiline töö Klassikalise massaazi kava, valmistumine massaažiks ning massaaži tegemine.

  Iseseisev töö; massaazi tegemine ja dokumenteerimine.

  Hindamiskriteeriumid

  Õppija

  ● Võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega,

  ● Planeerib massaaži kestvuse ja kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ning kliendi soovile,

  ● Valmistab ette ja korrastab töökoha, valib ning kasutab sobivaid töövahendeid

  ● Järgib nõudeid massöörile

  ● Teeb klassikaline massaaz

  ● Massööri ergonoomika

  ● Tagab kliendi heaolu

  ● Loob massaažiks sobivad keskkonna

  ● Tagab massaažiks kliendi valmisoleku ja heaolu

  ● Juhendab klienti massaaži ajal

  ● Massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid ,kasutab massaaži tegemisel sobivat tempot, doseerib võtete tugevust

  ● nõustab ja juhendab klienti

  esitab tehtud massaazide aruanne.

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus või tõend

  Koolitaja: Kristina Lahe- Vader, (massaazi õpetaja, koolitaja)

  Õppekeskkonna kirjeldus:

  Õpe toimub Tallinnas, Tondi 5,Lahe Tervis õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.

  Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarullid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kreemid ja õlid.

 • 160-tunnine kosmeetiku kursus (Individuaalõppe)

  € 2500

  Toimimisaeg: 16.04.2018 – 16.06.2018
  Kell: 10:00-18:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse nimetus: 160-tunnine kosmeetiku kursus (Individuaalõppe)

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: Baasõppe.
  Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus.
  Õppekava nimetus: 160-tunnine kosmeetiku kursus (Individuaalõppe)
  Õppekavarühm: Iluteenindus,Teenindus

  Eesmärk : Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.

  Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.

  Sihtgrupp: Kursus sobib nii algajatele kui ka juba praktiseerivatele kosmeetikutele, kes soovivad end oma erialal täiendada.

  Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 160 tundi.
  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, kosmeetika vahendid.

  Kursuse ained:

  Sissejuhatus Klassikalise kosmeetilise keha- ja näomassaaži (10ak.t)

  Näoanatoomia (10ak.t)

  Klassikaline kosmeetiline näomassaaž (20ak.t)

  Klassikaline kosmeetiline kehamassaaž (20ak.t)

  Sissejuhatus näo lümfimassaaži (10ak.t)

  Näo lümfimassaaž (30ak.t)

  Sissejuhatus Näo sügavkoe massaaz (10ak.t)

  Näo sügavkoe massaaz (20ak.t)

  Sissejuhatus osteopaatiasse kosmeetikutele (10ak.t)

  Osteopaatiline näo noorendamine (lifting) (20ak.t)

  Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.
  Materjalid: konspekt, dvd, töövihik.
  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: teooria test ja praktiline osa – massaaz
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab kosmeetiku ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

  Õppetöö maht kokku 160 tundi.
  Koolituse kestvus on 2 kuud.
  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee
  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

 • 1000-tunnine massaaži kursus

  € 2600

  Toimimisaeg: 04.05.2018 – 05.11.2018
  Kell: 10:00-18:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse nimetus: 1000-tunnine massaaži kursus

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: Täiendusõpetus
  Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus.
  Õppekava nimetus: 1000-tunnine massaaži kursus
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi

  Eesmärk : Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.

  Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.

  Sihtgrupp: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud.

  Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 1000 tundi, millest 260t on praktiline töö .
  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, padja, laavakivid,kupud,matid.

  Kursuse ained:
  1. Massaaži põhialused (10 ak.t)
  2. Massööri töö ergonoomika ja taastumine (10 ak.t)
  3. Suhtlemine ja klienditeeninduse alused (20 ak.t)
  4. Töötervishoid ja tööohutus (20 ak.t)
  5. Anatoomia ja füsioloogia (120 ak.t)
  6. Kliendi seisundi hindamine, anamnees (20ak.t)
  7. Klassikline massaaž (60 ak.t)
  8. On-Site massaaž (10 ak.t)
  9. Tai Massaaž (60 ak.t) või Jaapani massaaž (60 ak.t)
  10. Tugi-liikumisaparaadi hindamine (40 ak.t)
  11. Spordimassaaži (60ak.t)
  12. Segmentmassaaž (40 ak.t)
  13. Lümfimassaaži alused (60 ak.t)
  14. Laste massaaž (40ak.t)
  15. Aroomimassaaž (60 ak.t)
  16. Kupumassaaž (20 ak.t)
  17. Meemassaaž (20 ak.t)
  18. Laavakivimassaaž (20 ak.t)
  19. Tsellüliidivastane massaaž (20 ak.t)
  20. Klassikaline näomassaaž (10 ak.t)
  21. Lümfimassmassaaž näole (10 ak.t)
  22. Praktika 260 ak.t
  – Klassikaline massaaž (60ak.t)
  – Spordimassaaž (40 ak.t)
  – Lümfimassaaž (10 ak.t)
  – Jaapani massaaž või Tai massaaž (50 ak.t)
  – Aroomimassaaž (30 ak.t)
  – Kupumassaaž (20 ak.t)
  – Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)
  – Klassikaline näomassaaž (20 ak.t)
  23 Lõpueksam (10 ak.t)

  Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.
  Materjalid: konspekt, dvd, töövihik.
  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: teooria test ja praktiline osa – massaaz
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

  Õppetöö maht kokku 1000 tundi.
  Koolituse kestvus on 6 kuud.
  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee
  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

 • Spordimassaaži kursus edasijõudnutele

  € 250

  Toimimisaeg:
  19.04.2018
  24.04.2018
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Spordimassaaž on klassikalisest massaažist efektiivsem ja mõeldud eelkõige sporti harrastavale inimesele eesmärgiga parandada lihaskonna verevarustust, sidekoe elastsust, ennetada vigastusi ja aidata parandada juba tekkinud vigastusi. Spordimassaaž aitab tõsta töövõimet.

  Spordimassaaž edasijõudnutele baseerub sügavkoe massaazile. Sügavkoe massaaž – aeglane ja tugev massaaž lihaste, kõõluste ja sidemete mõjutamiseks. Eelkõige tegeletakse konkreetsete probleemide käsitlemisega, kuid samas võib sügavkoe massaaži kasutada ka üldise lõõgastumise saavutamiseks.

  Koolituse eesmärk: anda osalejale spordimassaažialaseid teoreetilisi ja praktilisi teadmisi.

  Õpiväljundid
  koolituse lõppedes oskab osaleja anda spordimassaaži arvestades spordiala ja kliendi seisundit.
  teab, kuidas ja millal kasutada erinevaid massaaži vorme (taastav-, säilitav-, võistluspuhune massaaž).
  oskab anda massaaži ja nõuandeid erinevate vigastuste-, ülekoormuste- ning traumade puhul.
  Kursuse sisu:

  Mis on spordimassaaž. Massaazi spetsiifika,mõju.
  Massaaži toimed, näidustused ja vastunäidustused
  Venitusteraapia, triggerpunktid
  Spordimassaaži erinevad vormid
  Spordimassaaž erinevate spordialade korral
  Massaaži praktilised võtted massaažilaua
  Lisavõtted
  Koolituse maht : 20 ak.t

  Õppevahendid: konspektid

  Sihtgrupp: füsioterapeudid, massöörid,kõik huvilised

  Hindamine ehk lõpetamise tingimused: praktiline eksam

  Väljastatavad dokumendid : tunnistus

  Koolitaja : Kristina Lahe-Vader (masöör,osteopraktik,hiropraktik)

 • Klassikaline saunamassaaz vihtadega. SPA protseduur.

  € 250

  Toimimisaeg: 19.05.2018 – 20.05.2018
  Kell: 10:00-18:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5

  Klassikaline saunamassaaz vihtadega.
  SPA protseduur.

  Sihtgrupp: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud.

  Keel: eesti/vene

  Kursuse sisu:
  – Sauna ajalugu
  – Sauna liigid
  – Tervis ja saunamõnu
  – Näidustused ja vastunäidustused
  – Tööohud
  – Esmaabi
  – Saun ja toitumine.Saun ja joogid.
  – Sauna tarbed,abivahendid.
  – Vihtade liigid ja vihtade tegemine
  – Töökoht (ettevalmistus, inventaar jne)
  – Kliendi ettevalmistus
  – Massööri ergonoomika
  – Massaazivõtted vihtadega,võttate järjekord
  – Sauna SPA-etikett
  – Soovitused klientidele
  – Küsimused ja vastused

  Õpetajad:
  Sergei Kapralov – arst,akadeemik ,rehabilitatsiooni spetsialist.
  Valerij Kiriljuk- treener, spa-koolitaja.

  Registreerimine : Info@lahetervis.ee
  tel.56903049

 • SPA KLASSIKALINE ÜLDMASSAAZ S.KAPRALOVI MEETODIL

  € 250

  Toimimisaeg: 16.05.2018 – 17.05.2018
  Kell: 10:00-18:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti/vene
  Sihtgrupp: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud.
  Kursuse maht: 20 t

  SPA klassikaline üldmassaaz S.Kapralovi meetodil koosneb ravi-, spordi-, lõõgastava ja taastava massaazist.

  Kursuse sisu:
  – Meetodi eesmärk, spetsiifika,võtete järjekord,näidustused,vastunäidustused.
  – Ravimassaazivõtted
  – Spordimassaazivõtted
  – Taastava massaazivõtted
  – Lõõgastava massaazivõtted
  – Võtete kombineerimine
  – Massaazi kasutamine rehabilitatsiooni eesmärgil
  – Massaazi kasutamine spa-salongides
  – Praktiline osa: üldmassaaz

  Õpetajad:
  Sergei Kapralov – arst,akadeemik ,rehabilitatsiooni spetsialist.
  Valerij Kiriljuk- treener, koolitaja.

 • MASSAAŽ KÄTERÄTUKUTE ABIL SPA - REHABILITATSIOONI RAAMES. AUTORIMEETOD, SERGEI KAPTALOVI REHABILITATSIOONI KESKUS.

  € 250

  Toimimisaeg: 18.05.2018 – 19.05.2018
  Kell: 10:00-17:30
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti/vene

  Antud meetodit saab kasutada nii eseseisva protseduurina kui ka kombineerides teiste massaažidega.
  Protseduur lõõgastab ja soojendab lihased ja liigeseid; rahustab närvisüsteemi; toimub ka lümfidrinaaži mõju.
  Massaaž käterätukute abil tõstab tulemuse effektiivsus ja aitab massöörile säilitada ergonoomikat, mis kergendab tema tööprotsessi.
  Kursuse sisu:
  – Massaaži spetsiifika, eesmärk
  – Massaaži mõju organismile
  – Näidustused ja vastunäidustused
  – Mässööri esteetika, ergonoomika
  – Massaaživõtted käterätukute abil kõhuli asendil
  – Massaaživõtted käterätukute abil selili
  – Massaaživõtted käterätukute abil kättel
  – Massaaživõtted käterätukute abil jalgadel
  – Venitused käterätukute abil ülekeha
  – Massaaživõtted käterätukute abil liigestel
  Sihtgrupp: kõik huvilised
  Ôpetajad:
  Sergei Kaptalov – rehabilitatsiooni spetsialist, dotsent, akadeemik.
  Valerij Kiriljuk SPA – rehabilitatsiooni spetsialist.
  Maht:20 ak. t
  Väljastatav dokument : Tunnistus
 • Lastemassaaž. Baaskursus

  € 250

  Toimimisaeg: 25.04.2018 – 26.04.2018
  Kell: 10.00-16.00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ, Lahe Tervis
  Õppekava nimetus: Lastemassaaž. Baaskursus.
  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
  Õppe kogumaht: 20akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe,iseseisev töö
  Õppekava koostamise alus: täiskasvanute täiendkoolitus
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Massöörid, kes soovivad omandada lastemassaaži baasoskused ja -teadmised.
  Nõuded õpingute alustamiseks massaaži algkursuse läbimine.
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab lastemassaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Õpiväljundid:
  Kursuse lõpuks:Mõistab lastemassaaži eripära ning massaaži läbiviimisega kaasnevaid ohte,Analüüsib oma valmisolekut lastemassaaži läbiviimiseks juhindudes hügieeni nõuetest, mõistes eelseisva tegevusega kaasnevat vastutuse määra; Rakendab teadmisi ja oskusi vastavalt lastemassaaži seansi kavale, lähtudes kliendi seisundist.
  Õppesisu:
  lastemassaaži spetsiifika,
  näidustused ja vastunäidustused lastemassaažiks
  lapse organismi anatoomiline ja füsioloogiline eripära,
  lapse ealine iseärasus ja arenguetapid 0-7 eluaastal(kaasa sündinud refleksid, normaalsete liikumismustrite areng)
  enamlevinud ortopeedilised- ja neuroloogilised ja muud haigusseisundid,
  anamneesi kogumine,
  lapse organismi massaažijärgsed vastureaktsioonid (uni, rahutus, nutt jne) ja soovitused peale massaaži,
  toimed võtete lõikes
  · töökoht ja töövahendid
  * kutse- eetika
  · tööohutus
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader (massaaziõpetaja,osteopraktik ja koolitaja )

 • Vene jõumassaaz ``ROSOMAHA``

  € 250

  Toimimisaeg: 24.03.2018 – 25.03.2018
  Kell: 10.00-16.00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Vene jõumassaaz «RoSoMaha» – on leedu kehaterapeudi Mihhail Tsernovi autoripraktika. Kujutab endast süvakudede massazi elemente slaavi tervendajatelt ja orienteeritust kehalisele psühhoteraapiale. Praktiliselt on mitu modifikatsiooni: võimlemine, taastusravi massaz, jõumassaaz.

  Õppekeel : Eesti keel, vene keel
  Koolitajad: M. Chervovi meetodi litsenseeritud õpetajad Kristina Lahe – Vader, Georg Vader
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus või tõend.

 • Laavakivi massaaž

  € 250

  Toimimisaeg:
  29.03.2018
  03.04.2018
  Kell: 10.00-16.00

  Kursuse nimetus: Laavakivi massaaž

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: Täiendusõpetus
  Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise koht
  Õppekava nimetus: Laavakivi massaaž
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi

  Eesmärk ja õpiväljundid: Omandada teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused laavakivi massaažist

  Õpiväljund: teeb laavakivi massaaži, kasutades sobivaid töövahendeid ja võtteid ning tooteid
  ning järgib oma töös tööohutus- ja hügieeninõudeid

  Sihtgrupp: Kõik laavakivi massaaži kursusest huvitatud isikud: kosmeetikud,iluteenindajad massöörid, õppivad massöörid, füsioterapeutdid, med.õed jt.

  Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 18 tundi, millest 1t on teooriat, 17t on praktiline töö .

  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, padja, laavakivid

  Õppeprotsessi kirjeldus:

  Teooria: Sissejuhatus, laavakivi massaaži eripära, võtete spetsiifika, võtete toime . Protseduuriks vajalikud vahendid ja nõuded. Laavakivi massaaži näidustused ja vastunäidustused.

  Praktika: Laavakivi massaaž

  Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

  Materjalid: konspekt.

  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.

  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

  Hindamismeetod: teooria test ja praktiline osa – laavakivi assaaž

  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

  Õppetöö maht kokku 18 tundi.

  Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee

  Õpetaja: Kristina Lahe-Vader

 • Lümfimassaaž (keha ja nägu)

  € 375

  Toimimisaeg:
  20.03.2018
  22.03.2018
  27.03.2018
  Kell: 10.00-18.00

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: Täiendusõpetus
  Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise koht
  Õppekava nimetus: Lümfimassaaž ehk Manuaalse lümfidrenaaži (MLD) kursus
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
  Eesmärk ja õpiväljundid: Anda õpilasele teadmisi inimese lümfisüsteemist, seda mõjutavatest teguritest ja lümfiringe manuaalse mõjutamise võimalustest. Õpetada manuaalse lümfidrenaaži abil kiirendama ja parandama lümfiringet s.t teostama profülaktilist lümfidrenaaži.
  Õpiväljund: Õppija planeerib ja viib läbi lümfimassaažiseansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi, lähtudes kliendi vajadustest, ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilisi töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast. Õppe läbinu isik on valmis töötama massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana (ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õpilane suudab iseseivalt teostada üldist lümfimassaaži. Oskab alandada lümfodünaamilisi turseid. Teab lümfimassaaži näidustusi, vastunäidustusi, tunneb lümfisüsteemi.

  Sihtgrupp: Kõik lümfimassaaži kursusest huvitatud isikud: massöörid, õppivad massöörid, füsioterapeutdid, med.õed jt.

  Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 60 tundi, millest 2t on teooriat, 28t on praktiline töö ja 30t iseseisvat tööd ja harjutamist.
  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, padja
  Õppeprotsessi kirjeldus:

  Teooria: Sissejuhatus lümfidrenaaži, lümfidrenaaži eripära, võtete spetsiifika, võtete toime, lümfidrenaaži eripära . Protseduuriks vajalikud vahendid ja nõuded. Lümfidrenaaži näidustused ja vastunäidustused. Lümfiteede ja lümfisõlmede ehitus . Lümfisüsteemi talitlus. Ödeemid ja tekkepõhjused. Primaarsed ja sekundaarsed lümfödeemid nende tekkepõhjused, väline diagnoosimine ja ravi. Lümfodünaamilised ja lümfostaatilised ödeemid.CVI tekkepõhjused, MLD massaažiskeem.

  Praktika: Lümfimassaaž (MLD) kehale ja näole.
  Iseseisev töö: Koostada referaat teemal Ödeemid ja tekkepõhjused
  Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.
  Materjalid: konspekt.
  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: teooria test ja praktiline osa – lümfimassaaž
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.
  Õppetöö maht kokku 60 tundi.
  Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee
  Õpetaja: Kristina Lahe-Vader

 • Tai massaazi algkursus

  € 250

  Toimimisaeg: 09.03.2018 – 10.03.2018
  Kell 10:00 – 1:600
  Maht: 40 ak.t (ka iseseisev töö)
  Praktika : aeg kokkuleppel (20 t)

  Tai massaaž – Tai massaaž on rahulik, hingamise rütmis teostatav massaažiliik, parandab lihaste elastsust, liigeste liikuvust ja vabastab vaimsest pingest. Kindlate tugevate vajutuste ja venituste abil vabastatakse blokeeritud energia ja tasakaalustatakse hinge, keha, mõtete ja tunnete vaheline koostöö. Seda massaaži liiki nimetatakse ka “laisa inimese joogaks”.

  Kursuse lõpuks: Õppija teeb tai massaaž rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

  Õppesisu:
  ● Tai massaazi ajalugu, spetsiifika, mõisted, mõju organismile, näidustused ja vastunäidustused
  ● Ettevalmistamine massaažiks, vahendid
  ● Massaaži kava
  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile

  Registreerimine ja info: info@lahetervis.ee, tel.56903049
  Õpetaja: Kristina Lahe-Vader

 • Pertseptiivne osteopaatia.Baaskursus.Dmitri Tal (Israel)

  € 320

  NB! Kursus toimub ainult vene keele.

  Toimimisaeg: 01.09.2018 – 03.09.2018
  Kell 10:00 – 17:00
  Toimimiskoht: Tondi 5, Tallinn
  Õpetaja: Dmitri Tal (Israel) Rehabilitolog,

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe Tervis
  Õppekava nimetus: Pertseptiivne osteopaatia.Baaskursus
  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
  Õppe kogumaht: 21 akadeemilist tundi (ah)
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õppija omandab pertseptiivsed tehnikad läbiviimiseks täiendavad oskused ja lähtub kliendi seisundist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Kursuse lõpuks: Õppija kasutab pertseptiivsed tehnikad rakendades selleks täiendavaid teadmisi ja oskusi.
  Õppesisu:
  Osteopaatia tehnikad “alates nullist”
  Käte asend palpeerimisel ja pertsepeerimimsel.
  Tehnikate teostamine
  Pertseptsia mõiste, põhiprintsiibid
  restriktsia mõiste osteopaatias.
  Mõisted ,,füüsikaline ja sisemine ,, liikumine ja nende erinevus, praktiline kasutamine.
  Keha egrogoomika tehnikate kasutamiseks.
  Disfunktsioonid ja nende hierarhia
  Reliis
  Strukturaalsed tehnikad , Pehmete kudede tehnikad jt

  Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe
  Iseseisev töö: Puudub
  Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus)
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Õpe toimub Tallinnas, Lahe Tervis õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
  Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.

 • Osteopaatiline keha esteetika.Rühi ja figuuri korrigeerimine

  € 320

  NB! Kursus toimub ainult vene keele

  Toimimisaeg: 05.02.2018 – 07.02.2018
  kell 10:00 – 17:00
  Toimimiskoht: Tallinn,Tondi 5
  Õpetaja: Dmitri Tal (Israel) Rehabilitolog,osteopaat

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe Tervis
  Õppekava nimetus: Osteopaatiline keha esteetika.Rühi ja figuuri korrigeerimine
  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
  Õppe kogumaht: 21 akadeemilist tundi (ah)
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õppija omandab tehnikad läbiviimiseks täiendavad oskused ja lähtub kliendi seisundist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Kursuse lõpuks: Õppija kasutab tehnikad rakendades selleks täiendavaid teadmisi ja oskusi.
  Õppesisu:
  Osteopaatia tehnikad “alates nullist”
  Käte asend palpeerimisel ja pertsepeerimimsel.
  Tehnikate teostamine
  Rühi korrigeerimine (rind, kõht, nimmepiirkond, kael),armid, osteopaatiline lümfitehnika, figuuri esteetiline korrigeerimine , nahaelastsuse parenemine, inimese üldseisundi parenemine.
  Tulemus on kohe näha!
  Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe
  Iseseisev töö: Puudub
  Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus)
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Õpe toimub Tallinnas, Lahe Tervis õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
  Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.

 • Klassikaline Rootsi massaaz.Baaskursus

  € 250

  Toimimisaeg:
  8.12.2017 kell 10.00-17.00
  9.12.2017 kell 10.00-17.00

  Praktika : aeg kokkuleppel (20 t)

  Kursuse lõpuks: Õppija teeb klassikaline massaaž rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

  Õppesisu:
  ● Klassikalise massaazi ajalugu, spetsiifika, mõisted, mõju organismile, näidustused ja vastunäidustused
  ● Ettevalmistamine massaažiks, vahendid
  ● Massaaži kava
  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile

 • Тäiendkoolitus massööridele. Stardipakett edasijõudnutele

  € 950

  Toimimisaeg:
  (kontakttunnid)
  2.-3.12.2017
  9.-10.12.2017
  15,16,17.12.2017
  Kell: 10.00-17.00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  Registreerimine: info@lahetervis.ee, tel.56903049

  – Laavakivi massaaz
  – Lümfimassaaz (keha)
  – Shiatsu

  Eelduseks vähemalt klassikalise massaazi algkursus.
  Kasuks tugiliikumisaparaadi anatoomia koolitus.
  Õpetaja: Kristina Lahe-Vader (Koolitaja, massöör,osteopraktik)
  Maht: 200 ak (70 ak t kontakttunid, 130 ak t iseseisev töö)

  Koolituse eesmärk on anda osalejale Laavakivi massaazi,Lümfimassaazi (keha),Shiatsu massazi teoreetilisi ja praktilisi teadmisi.

  Õpiväljundid
  – koolituse lõppedes oskab osaleja teostada Laavakivi massaazi,Lümfimassaazi (keha),Shiatsu massaaži arvestades kliendi seisundit.
  – teab, kuidas ja millal kasutada erinevaid massaaži liigid
  – oskab anda massaaži ja nõuandeid
  – on võimeline andma massaaži massaažilaual kui ka matil

  Õppemeetodid: Kasutatakse aktiivõpemeetodit. Teoreetilisi teadmisi omandatakse koos praktiliste teadmistega.Ettenähtud iseseisev töö.

  Õppekeskonna kirjeldus: Koolitus viiakse läbi koolitusruumides massaažilaudadel ja põrandal mattidel läbi riiete.

  Teemad:
  – Massaazi ajalugu
  – Massaazi spetsiifika
  – Massaazi toime organismile
  – Abivahendid (nende kasutamine ja hügieen)
  – Näidustused ja vastunäidustused
  – Praktiline osa
  ( töökoha ettevalmistamine, kliendi ettevalmistamine,anamneesi kogunemine, massaazi võtted,massaazi tegemine (selg,kael,tuharad,jalad, käed,kõht), soovitused kliendile)
  – Hügieen ja massaazi eetika
  – Ohud

  Koolituse lõpus on arvestus. Arvestuse läbija saab vastava tunnistuse.

 • Massaazi individuaalkursused!

  kokkuleppel

  Gruppidele kehtib kokkuleppehind. Grupp alates 6 õpilasest.
  Tarvis on ainult küsida pakkumist!

  Leia endale sobiv kursus ja võta meiega ühendust!
  Juhul kui Sa ei leia endale sobivat kursust või on muid küsimusi , siis palume meile kirjutada!

  Kursused vali siit:

  Klassikaline näomassaaz
  Saunamassaaz
  Klassikaline massaaz (Rootsi)
  Spordimassaaz
  Segmentmassaaz
  Aroomimassaaz
  Kupu- ehk vaakummassaazi
  Meemassaaz
  Tselluliidimassaaz
  Jalalaba teraapia
  Lümfimassaaz
  Tai massaaz
  Shiatsu massaaz
  Beebide massaaz
  Rasedate massaaz
  Laavakivi massaaz
  On-site massaaz
  Mähkimine
  Mähkimine massaaziga
  Lomi Lomi massaaz (Hawai massaaz )
  Süvakoe massaaz
  Osteopaatia tehnikad
  Loomamassaaz
  Profülaktiline füsioteraapia lastele
  Profülaktiline füsioteraapia täiskasvanute

  KURSUSELE REGISTREERUMINE:

  e-posti teel  info@lahetervis.ee
  telefoni teel – +372 56903049
  kohapeal Tondi 5, Tallinn

  KURSUSE EEST TASUMINE:

  Kursuse eest tasutakse arve alusel. Arve saadetakse e-mailiga. NB! tuleb tasuda arve enne kursuse algust.
  Kursusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel (vähem kui 48 tundi enne kursuse algust või kui kursus on juba alanud) ja kursuse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

  Kursuse lõppedes väljastame kursuse läbinule tunnistuse.

KAS OLETE LEIDNUD SOBILIKU TEENUSE ?

Kui olete leidnud, siis vajutage nuppu ja broneerige aeg!

Make a Reservation