• 1150-TUNNINE MASSAAŽI BAASKURSUS (OSALISELT DISTANTÕPPEVORM) MASSÖÖR

  € 2500

  Toimimisaeg: 13.01.2020 – 30.12.2020
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse nimetus: 1150-TUNNINE MASSAAŽI BAASKURSUS. Masöör.

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: algtase
  Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus.

  Õppe läbinud massöörid on oodatud tööle spaadesse, taastusravi osakondadesse ning omavad ettevalmistust massaažiteenuse pakkumiseks eraettevõtjana.
  Õppekava nimetus: 1150-TUNNINE MASSAAŽI BAASKURSUS. Massöör.
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
  Eesmärk : Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.
  Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.
  Sihtgrupp: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud.
  Õppe maht ja ülesehitus:

  Kursuse kogumaht on 1150 ak.tundi, millest 370 ak.t on iseseisev ja kodutööd ; 300 ak.t – praktika.
  Sellest auditoorne õppetöö 480 ak.tundi.

  Teooria (distantsõppe vorm)- Iseseivad tööd, õpimapid tehakse kodus – 370 ak.tundi
  Praktika- koht on Lahe Tervise salong.

  Massaaži seanss kestab 60 minutit. Siia kuulub

  Praktika arvesse kuulub 1 akadeemiline tund e 45 min. Muu aeg on ettenähtud anamneesi kogunemiseks, töökoha ettevalmistamiseks, kliendi riietumiseks jm tegevuseks. Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, padja, laavakivid,kupud,matid.

  Kursuse ained:

  Massaaži põhialused

  Massööri töö ergonoomika ja taastumine

  Suhtlemine ja klienditeeninduse alused
  Töötervishoid ja tööohutus
  Anatoomia ja füsioloogia

  Kliendi seisundi hindamine, anamnees

  Klassikaline massaaž

  On-Site massaaž
  Tai Massaaž
  Jaapani massaaž
  Spordimassaaži
  Segmentmassaaž
  Lümfimassaaži alused
  Laste massaaž
  Aroomimassaaž
  Kupumassaaž

  Ravivõimlemine lastele ja täiskasvanutele

  Manuaalne lihastestimine

  Praktiline harjutamine

  Lõpueksam

  Õppemeetodid: Loeng, õpimapid, praktiline õpe.
  Materjalid: konspektid, video, töövihik.
  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise salong
  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: iseseisvad tööd, õpimapid, teooria test ja praktiline osa – massaaz
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

  Õppetöö maht kokku 1150 tundi.
  Koolituse kestvus on 12 kuud.

  Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee

  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

  Registreerimine on kohustuslik!

 • LÜMFIMASSAAŽI KURSUS. Keha+nägu

  € 375

  Toimimisaeg:
  27.01.2020 (10.00-17.00)
  28.01.2020 (10.00-17.00)
  31.01.2020 (10.00-17.00)
  04.02.2020 (10.00-17.00)
  05.02.2020 (10.00-17.00)
  07.02.2020 (10.00-17.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Koolituse maht: 60 tundi koos iseseisvatöö ( IT10 ak.t)- ja praktikaga
  (praktika kokkuleppel)

  Kursus on , massööridele, füsioterapeutidele, med.õdedele, terapeutideleja kosmetoloogidele.
  Väljastame tunnistus.

  Aine eesmärk: õpilane planeerib ja sooritab lümfimassaazi seansi lähtudes kliendi vajadustest, õpetada manuaalse keha lümfidrenaaži abil kiirendama ja parandama lümfiringet.
  Õpilane oskab ja teab:
  Õpilane teab lümfisüsteemist , seda mõjutavatest teguritest ja lümfiringe manuaalse mõjutamise võimalustest. Õpilane oskab anamneesi koguda ja klientidega suhelda. Kursuse lõpus suudab osaleja iseseivalt teostada keha lümfimassaaži. Teab lümfimassaaži näidustusi, vastunäidustusi, tunneb lümfisüsteemi.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Registreerimine on kohustuslik!

 • Pertseptiivne osteopaatia. Baaskursus

  € 320

  Toimimisaeg: 16.07.2020 – 18.07.2020
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel : Vene keel

  Kursus algajatele osteopaatiliste tehnikate alal.
  Programmi sisu:
  Liikumise täius. “Füüsiline” liikumine, “sisemine” liikumine, nende kombinatsioon. „Füüsilise” ja „sisemise” liikumise kombinatsiooni kasutamine erinevates käsitsimeetodites.
  Ergonoomika ja terapeudi ohutuse põhimõtted pehme lihas-fastsiateraapia ajal.
  Taju. Taju mõiste. Taju arengu meetodid.
  Osteopaatilise restriktsiooni mõiste. Praktilised harjutused.
  Kaudne vabastamine. Terapeutilised nähtused. Manifestatsiooni staadium. Praktilised harjutused.
  Otsene vabastamine. Praktilised harjutused.
  Liigeste tehnika. Praktilised harjutused.
  Pehmete kudede tehnika. Praktilised harjutused

  Koolitaja: Dmitri Tal, Israel

  Registreerimine on kohustuslik!

 • Pertseptiivne osteopaatia. Psühho-emotsionaalsete seisundite korrigeerimine

  € 320

  Toimimisaeg: 19.07.2020 – 21.07.2020
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel : Vene keel

  Emotsionaalne stress ei ole lihtsalt ebameeldiv. See põhjustab kehas talitlushäireid ja viib kehahaiguste tekkeni. Paljude haiguste psühhosomaatilises olemuses pole enam kahtlust.

  Õpilased õpivad

  1. Vabanege praegusest emotsionaalsest probleemist “siin ja praegu”
  • hirmud, ärevus
  • häbelikkus, otsustamatus
  • kaebused
  • kaotusevalud, kurbus, kurbus
  • viha, viha, lühike tuju, ärritus

  2. Parandada psühho-emotsionaalne seisund, mis avaldub teatud olukordades (mõtted, kohtumine ärritajaga – inimesega, olukord jne).

  3. Õige peidetud, teadvuseta patsiendi stressi käivitajad (alateadvuse tase).

  4. Kasutage tajuravi psühhosomaatiliste haiguste ravis, st vaimsete ja füsioloogiliste tegurite koostoimest tulenevad haigused. Meetod võimaldab märkimisväärselt parandada bronhiaalastma, hüpertensiooni, suhkruhaiguse, psoriaasi jne seisundit.

  Koolitaja: Dmitri Tal, Israel

  Registreerimine on kohustuslik!

 • Kupumassaaži kursus

  € 120

  Toimimisaeg: 23.01.2020
  Kell: 10:00-16:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel : Eesti keeles/Vene keeles

  Kupumassaaži kursuse eesmärk on omandada kupumassaaži baasoskused. Kursuse sisuks on kupumassaazi teoreetilised alused, näidustused ja vastunäidustused, anamneesi võtmine ning kliendi hindamine, massaaži läbiviimise metoodika, kupumassaaži praktiline teostus, tööohutus, kupumassaaži võtted ja tehnikad ning hügieen ja ergonoomika.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Kupumassaaži kursus

 • Näo klassikaline massaažikursus

  € 175

  Toimimisaeg: 15.01.2020
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse lõpuks: Õppija teeb klassikaline näomassaaž rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

  Õppesisu:
  ● Massaazi spetsiifika:
  ● Ettevalmistamine massaažiks
  ● Massaaži kava
  ● Massaaži tegemine vastavalt kliendi seisundile
  • töökoht ja töövahendid
  • kutse- eetika
  • tööohutus

  – õppe kogumaht 10ak.t

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Näo klassikaline massaažikursus

 • Laavakivimassaaži KURSUS

  € 250

  Toimimisaeg: 07.01.2020 – 08.01.2020
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  Kontakt: info@lahetervis.ee, tel.56903049
  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Laavakivid kiirgavad soojust, mis leevendab lihaspingeid, reguleerib seede- ja hormonaalsüsteemi ning ainevahetust. Protseduuri tulemusena avanevad energiakanalid ning organismi energeetika tasakaalustub. Kui soojendada laavakive ja mõningaid mineraale erilises nõus, siis kokkupuutes kehaga vabaneb neist energia, mis annab meelerahu ja heaolutunde. Eesmärgiks on kõrvaldada igasugune (elu)jõu muutus, mida peetakse mitmete füüsiliste hädade tõeliseks põhjuseks.

  Laavakivimassaaži tehnikad põhinevad teraapiatel nagu akupunktuur, shiatsu ja digitaalne surve: kui stimuleerida mõnda kehaosa, vallandub energia, mis annab meile parema enesetunde. Me suuname meis oleva jõu minema sinna, kus me seda vajame ja vähendame seda seal, kus seda on liiga palju. Kivide abil võimalik tuvastada, milline organsüsteem on ülekoormatud. Sellisel juhul imeb keha väga kiiresti kivi soojuse endasse.

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele teoreetilised teadmised ja praktilised oskused laavakivimassaaži läbiviimiseks.

  KOOLITUSE ÜLESEHITUS:
  Laavakivimassaaži filosoofia tutvustus;
  Töövahendite ja töökäigu tutvustus;
  Laavakivimassaaži näidustused ja vastunäidustused;
  Laavakivimassaaži praktiline harjutamine.

  KOOLITUSE SIHTGRUPP:
  Koolitusele on oodatud inimesed, kes soovivad õppida uut massaažiliiki ning kel on eelnev kokkupuude massaaži tegemisega.

  ÕPIVÄLJUNDID:
  Koolituse läbinu tunneb laavakivimassaaži võtteid ning oskab neid praktiliselt rakendada.

  LÕPETAMISEL: tõend või tunnistus koolitusel osalemise kohta.

  KOOLITUSE MAHT: 18 akad tundi
  Hind sisaldab koolitust ja koolituseks vajalikke materjale.

  Laavakivimassaaži KURSUS

 • Meemassaaži kursus

  € 190

  Toimimisaeg: 18.12.2019
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Meemassaaž parandab verevarustust ja maandab lihaspinget, mis tekib jääkainete kogunemisest. Vere ja lümfiringe kaudu aitab see väljutada organismist jääkaineid, stimuleerib naha aluskoe ja verevarustuse tööd.
  Meemassaaž aitab tõhusalt võidelda tselluliidiga ja puhastab nahapoore.
  Massaaž mõjub hästi vananevale ja lõtvuvale nahale, seda toniseerides ning tugevalt trimmides. Meemassaaži võib kasutada ka ühe osana tselluliidivastases ravis.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Meemassaaži kursus

 • Klassikaline Rootsi massaaz. Baaskursus

  € 250

  Toimimisaeg:
  02.12.2019 – 03.12.2019 – Õppetund
  06.12.2019 – Praktika
  10.12.2019 – Praktika
  11.12.2019 – Praktika
  Kell: 10:00-17:00
  Kontakt: info@lahetervis.ee, tel.56903049
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Õppe kohumaht on 40 ak.t
  Praktika – (20 t)

  Kursuse lõpuks: Õppija teeb klassikaline massaaž rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

  Õppesisu:
  ● Klassikalise massaazi ajalugu, spetsiifika, mõisted, mõju organismile, näidustused ja vastunäidustused
  ● Ettevalmistamine massaažiks, vahendid
  ● Massaaži kava
  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile

  Klassikaline Rootsi massaaz. Baaskursus

 • MASSAAŽIALANE TÄIENDKOOLITUS EDASIJÕUDNUTELE

  € 2500

  Toimimisaeg: 04.09.2019 – 12.05.2020
  Kell: 10:00-16:00
  Kontakt: info@lahetervis.ee, tel.56903049
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, osteopraktik, müofastsiaalne terapeut

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe Tervis
  Õppe maht ja ülesehitus:
  Kursuse kogumaht on 730 ak.tundi.
  Sellest auditoorne õppetöö 730 ak.tundi: praktiakõpet 440 ak.tundi , superviseeritud praktika 280 tundi, eksam 10 ak.t.

  Koolitus kestab 8 kuud.
  Praktika- koht on kokkuleppel ( Lahe Tervis pakub või otsib kliendile praktikakoht)
  Haridustase: edasijõudnutele
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õppija omandab erinevad tehnikad läbiviimiseks täiendavad oskused ja lähtub kliendi seisundist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Kursuse lõpuks: Õppija kasutab erinevad tehnikad rakendades selleks täiendavaid teadmisi ja oskusi.

  Õppesisu:
  – Müofastsiaalne tehnika (70 ak.t)
  – Sügavkoe näomassaaź (40 ak.t)
  – Näo osteolifting (40 ak.t)
  – Segmentmassaaź (40 ak.t)
  – Shiatsu (Jaapani massaaź) (40 ak.t)
  – Spordimassaaź (40 ak.t)
  – Rühi korrigeerimine (40 ak.t)
  – Võimlemise alused ( 100 ak.t)
  – Kupumassaaź (30 ak.t)
  – Praktika: (280 ak.t)
  – Lõpueksam (10 ak.t)

  Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe
  Iseseisev töö: Puudub
  Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus)
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Õpe toimub Tallinnas, Lahe Tervis õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
  Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.

  Massaazialane täiendkoolitus

 • Massaažialane täiendkoolitus

  € 1600

  Toimimisaeg: 15.08.2019-15.01.2020
  Kell: 10:00-17:00
  Kontakt: info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse nimetus: Massaažialane täiendkoolitus

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: edasijõudnutele, kvalifikatsiooni tõstmine
  Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus.
  Õppekava nimetus: Massaažialane täiendkoolitus
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
  Eesmärk : Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.
  Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.
  Sihtgrupp: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud.
  Õppe maht ja ülesehitus:

  Kursuse kogumaht on 420 ak.tundi.
  Sellest auditoorne õppetöö 420 ak.tundi : praktiakõpet 310 ak.tundi , Superviseeritud praktika 100 tundi, lõpueksam 10 ak.tundi.

  Praktika- koht on kokkuleppel ( Lahe Tervis pakub või otsib kliendile praktikakoht)

  Salongis massaaži seanss kestab 60 minutit.
  Praktika arvesse kuulub 1 akadeemiline tund e 45 min. Muu aeg on ettenähtud anamneesi kogunemiseks, töökoha ettevalmistamiseks, kliendi riietumiseks jm tegevuseks. Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, padja, abivahendid jm.

  Kursuse ained:

  – Tai Massaaž (40 ak.t)
  – Jaapani massaaž (40 ak.t)
  – Laste massaaž (40ak.t)
  – Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)

  – Skulptureeriv massaaz (A.Grebennikovi meetodil) (30 ak.t)

  – Rasedate massaaž (30 ak.t)

  – Laste võimlemine ja rühi korrigeerimine (100 ak.t)

  – Praktika 100 ak.t
  – Lõpueksam (10 ak.t)

  Õppemeetodid: Loeng, õpimapid, praktiline õpe.
  Materjalid: konspektid, video, töövihik.
  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on kokkuleppel (Lahe Tervis pakub või otsib kliendile praktikakoht)
  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 70% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: iseseisvad tööd, õpimapid, teooria test ja praktiline osa – massaaz
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

  Õppetöö maht kokku 420 tundi.
  Koolituse kestvus on 5 kuud.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee

  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

 • Kosmeetik-Estetist

  € 2500

  Toimimisaeg: 01.07.2019 – 16.03.2020
  Kontakt: info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Õppekava nimetus: Kosmeetik-Estetist

  Õppekavarühm: iluteenindus

  Kursuse maht: 770 ak tundi, sh auditoorne töö (teooria ja praktiline töö) 410 ak.t, praktika 160 ak.t, iseseisev töö 200 ak.t
  Kursuse kestvuss: 8 kuud

  Koolituse toimumise aeg:
  päevaõpe, praktika perioodil vastavalt graafikule

  Õppeväjundid: õpilane omandab kursuse käigus alljärgnevad oskused:

  Kursuse sisu:

  töökoha ettevalmistamine:
  1) töökoha ettevalmistamine ja korrashoid;
  2) tööks vajalike kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine ja kontrollimine;
  3) koristamine ja puhastamine.

  näohooldus:

  1)anatoomia
  2)dermatoloogia
  3) füsioloogia
  4) hügieen
  5) näonaha analüüsimine ja algpuhastus;
  6) näonaha eelpuhastamine;
  7) massaaži tegemine;
  8) maski ja/või kreemi kasutamine;
  9) erihooldused.

  kehahooldus:
  1) kehaanalüüs ja eelhooldus;
  2) keha hooldamine;
  3) keha masseerimine(selg,dekoltee, käed,jalad,pea)

  klienditeenindus:
  1) kliendiga kontakti loomine;
  2) kliendiga suhtlemine hoolduse ajal;
  3) kliendi nõustamine ja teenindussituatsiooni lõpetamine.

  Hindamismeetodid: teoreetiline test ja praktiline töö
  Hindamiskriteeriumid: mitteeristav hindamine

  Lõpetamise nõuded
  õppekava täitmine täies mahus
  teooriaeksami sooritamine positiivsele hindele
  praktikaeksami sooritamine positiivsele hindele

  Väljastatav dokument
  Kõigile koolituse läbinuile väljastatakse vastavasisuline tunnistus

  Koolitaja:
  – Jelena Malinovskaja (kosmetolog, massöör)
  – Kristina Lahe-Vader (massöör, osteopraktik, koolitaja Baltimaades ja Venemaal)

 • 1000-TUNNINE MASSAAŽI KURSUS. OSALISELT DISTANTSÕPPE VORM

  € 2500

  Toimimisaeg: 04.11.2019 – 31.07.2020
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Kursuse nimetus: 1000-tunnine massaaži kursus. Osaliselt distantsõppe vorm

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Haridustase: algtase
  Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus.
  Õppekava nimetus: 1000-tunnine massaaži kursus. Osaliselt distantsõppe vorm (iseseisevad tööd)
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
  Eesmärk : Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.
  Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.
  Sihtgrupp: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud.
  Õppe maht ja ülesehitus:

  Kursuse kogumaht on 1000 ak.tundi, millest 200 ak.t on iseseisev töö.
  Sellest auditoorne õppetöö 800 ak.tundi : praktiakõpet 470 ak.tundi , Superviseeritud praktika 320 tundi, lõpueksam 10 ak.tundi.

  Teooria (distantsõppe vorm)- Iseseivad tööd, õpimapid tehakse kodus – 200 ak.tundi
  Praktika- koht on kokkuleppel ( Lahe Tervis pakub või otsib kliendile praktikakoht)

  Massaaži seanss kestab 60 minutit.
  Praktika arvesse kuulub 1 akadeemiline tund e 45 min. Muu aeg on ettenähtud anamneesi kogunemiseks, töökoha ettevalmistamiseks, kliendi riietumiseks jm tegevuseks. Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, padja, laavakivid,kupud,matid.

  Kursuse ained:
  1. Massaaži põhialused (10 ak.t)
  2. Massööri töö ergonoomika ja taastumine (10 ak.t)
  3. Suhtlemine ja klienditeeninduse alused (20 ak.t)
  4. Töötervishoid ja tööohutus (20 ak.t)
  5. Anatoomia ja füsioloogia (120 ak.t)
  6. Kliendi seisundi hindamine, anamnees (20ak.t)
  7. Klassikaline massaaž (40 ak.t)
  8. On-Site massaaž (10 ak.t)
  9. Tai Massaaž (40 ak.t)
  10. Jaapani massaaž (40 ak.t)
  11. Spordimassaaži (40ak.t)
  12. Segmentmassaaž (40 ak.t)
  13. Lümfimassaaži alused (40 ak.t)
  14. Laste massaaž (40ak.t)
  15. Aroomimassaaž (40 ak.t)
  16. Kupumassaaž (30 ak.t)
  17. Meemassaaž (20 ak.t)
  18. Laavakivimassaaž (20 ak.t)
  19. Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)
  20. Klassikaline näomassaaž (20 ak.t)
  21. Lümfimassmassaaž näole (20 ak.t)
  22. Praktika 320 ak.t
  – Klassikaline massaaž (80 ak.t)
  – Spordimassaaž (30 ak.t)
  – Segmentmassaaž (10 ak.t)
  – Lümfimassaaž (40 ak.t)
  – Jaapani massaaž (30 ak.t)
  – Tai massaaž (30 ak.t)
  – Aroomimassaaž (30 ak.t)
  – Kupumassaaž (10 ak.t)
  – Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)
  – Klassaikaline näomassaaž (30 ak.t)
  23 Lõpueksam (10 ak.t)

  Õppemeetodid: Loeng, õpimapid, praktiline õpe.
  Materjalid: konspektid, video, töövihik.
  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on kokkuleppel (Lahe Tervis pakub või otsib kliendile praktikakoht)
  Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: iseseisvad tööd, õpimapid, teooria test ja praktiline osa – massaaz
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

  Õppetöö maht kokku 1000 tundi.
  Koolituse kestvus on 8 kuud.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või e-maili teel: info@lahetervis.ee

  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

  1000 TUNNINE BAASKOOLITUS õppekava

 • B1-taseme eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

  € 2400

  Toimimisaeg: 25.09.2019 – 29.02.2020
  Kell: teisipäeviti ja neljapäeviti 4 ak. tundi 17:30-20:30
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  Kontakt: info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Õppekava nimetus: B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
  Õppekavarühm: Keeleõpe
  Õppe kogumaht: Õppe kogumaht on 220 akadeemilist tundi, millest 180 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
  Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õpingute alustamiseks vajalik keeletase selgitatakse välja testi teel.
  Õppe eesmärk:
  Koolituse eemärgiks on tõsta õppija keeletaset ja arendada kõiki osaoskusi, arvestades õppija varem saavutatud keeletaset, õppevajadusi ja eesti keele valdamisega seonduvaid isikilikke eesmärke. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid lauseid ja tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti grammatika valdkonnas.
  Õpiväljundid:
  Koolituse lõpuks õppija:
  • saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;
  • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel;
  • oskab alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine);
  • saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides;
  • koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
  • kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid.

  Õppesisu:
  Suhtluskeel:
  · Pere ja isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased, kodused tööd)
  · Kodu, elukeskkond (kodu või korteri kirjeldamine, kodune majapidamine, kodu ja selle ümbrus, loodus, loomad, linnud, ilm)
  · Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olmeteenused ja kaubandus, riigija omavalitsused, muud asutused ja ettevõtted, organisatsioonid, ametiasutustega suhtlemine)
  · Vaba aeg (harrastused, vaba aja veetmine, kultuuriüritused, puhkus, puhkamisvõimalused Eestis, tähtpäevad, külaliste kutsumine ja võõrustamine)
  · Reisimine, transport (vaatamisväärsused ja kaunimad paigad Eestis, reis väljaspool Eestit, väljasõidu/reisi organiseerimine, ühistransport, linnatransport, majutusasutused, reisibürood, majutus, loodussõbralik käitumine)
  · Inimsuhted (suhted teiste inimestega, iseloomujooned, sõprus, emotsioonid)
  · Tervis ja tervishoid (arstiabi, terviseseisund)
  · Haridus, erialad, töö ja töösuhted (hariduskäik, õppevahendid, kaasõpilased, elukutse valik, erialad ja ametid, töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl)
  · Toitumine (toitlustusasutused, söök, jook, menüü, tellimine, toiduainete ostmine, tervislik toitumine)
  · Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olme)
  · Teenindus (suhtlemine kliendiga: teenuste/toodete tutvustamine, aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine, ametialased telefonikõned ja kirjavahetus).

  Lähtuvalt õppegrupi kvalifikatsioonist ja soovist on võimalik valida valdkond (kaubandus/hotell/turismindus jne) ning grupi ootustest lähtuvalt tutvustada põhjalikumalt antud valdkonna ametikohal toimetulekuks vajalikku sõnavara.

  Grammatilised teemad:

  · Nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses
  · Sihitise käänded
  · Tegusõna oleviku, liht- ja täismineviku vormid
  · Ma- ja da-tegevusnimi
  · Rektsioon
  · Käskiv ja tingiv kõneviis
  · Põhi- ja järgarvsõna käändelised vormid
  · Omadussõna võrdlusastmed

  Praktilise tegevuse lühikirjeldus:

  • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
  • Olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud ja adapteerimata tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine; tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine, kokkuvõtete tegemine

  Kirjalikud ülesanded: Õigekirja harjutused, ankeedi täitmine, CV koostamine, märkmete tegemine, teate-, postkaartide-, kirjade kirjutamine; avalduste, kuulutuste, kutsete, kutsetele vastuste, kaebuste, tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne kirjutamine, memo koostamine.

  Õppemeetodid: Loeng, seminar, juhitud diskussioon, rollimäng, intervjuu, kirjalikud grammatika ülesanded, rühmatöö, paaristöö, praktiline töö, iseseisev töö Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele

  Õppekeskkond: Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Tallinn, Tondi 5 .

  Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, kriiditahvlid, dataprojektorid, grafoprojektorid, sülearvutid, video ja audiotehnika jm).

  Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti ja vene keeles.
  Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist.
  Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest).
  Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.

  Õppematerjalide loend:
  Põhiõpikud:

  • Kitsnik, M. 2012. Eesti keele õpik. B1, B2. FIE Mare Kitsnik.
  • Kitsnik, M., Kingisepp, L. 2002. Naljaga pooleks. Kirjastus Iduleht ja FIE Kitsnik

  Lisamaterjalid:

  • Alp, P. 2011. Eesti keele B1-taseme eksam. Argo
  • Mangus, I. 2015. Tere taas!: Eesti keele õpik A2-B1. Kirjatark
  • TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti-vene . Tallinn: TEA
  • Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele inglise keele baasil (0-A2). https://www.keeleklikk.ee/et/welcome
  • Efant. http://www.efant.ee/std/?lang=et
  • Eesti keele tasemetestid TESTEST. http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1

  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
  Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja sooritama kõik vajalikud ülesanded ning testid.
  Õpilaste keeleoskuse arengu hindamisel koolituse käigus lähtutakse protsessihindamise põhimõtetest – võimalikult positiivsetest ilmingutest lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele, initsiatiivile suhtlemissituatsioonide leidmisel keelekeskkonnas, koostöövalmidusele jne.
  Protsessihindamine toimub õppimise ja harjutamise ning iseseisvate tööde kaudu pidevalt sõnaliste hinnangutena, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustele ja tema õppele püstitatud eesmärkidele. Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul keeletasemetesti abil kasutades hindamisel punktiarvestust.

  Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud õpitulemused (teadmised ja oskused).

  Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.

  Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest, koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales.

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

  Filoloogiline kõrgharidus; kõrgharidus muu eriala taustaga, aga kus on omandatud täiendkoolituse kaudu eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused kolme viimase aasta jooksul; eesti keele võõrkeelena õpetamise kogemus vähemalt kolm aastat.

  Lahe Tervise õppekorralduse alused
  Tegevuse kvaliteedi tagamise alused
  Tegevusloa andmed
  Õpetaja

 • Massaazi individuaalkursused!

  kokkuleppel

  Gruppidele kehtib kokkuleppehind. Grupp alates 6 õpilasest.
  Tarvis on ainult küsida pakkumist!

  Leia endale sobiv kursus ja võta meiega ühendust!
  Juhul kui Sa ei leia endale sobivat kursust või on muid küsimusi , siis palume meile kirjutada!

  Kursused vali siit:

  Klassikaline näomassaaz
  Saunamassaaz
  Klassikaline massaaz (Rootsi)
  Spordimassaaz
  Segmentmassaaz
  Aroomimassaaz
  Kupu- ehk vaakummassaazi
  Meemassaaz
  Tselluliidimassaaz
  Jalalaba teraapia
  Lümfimassaaz
  Tai massaaz
  Shiatsu massaaz
  Beebide massaaz
  Rasedate massaaz
  Laavakivi massaaz
  On-site massaaz
  Mähkimine
  Mähkimine massaaziga
  Lomi Lomi massaaz (Hawai massaaz )
  Süvakoe massaaz
  Osteopaatia tehnikad
  Loomamassaaz
  Profülaktiline füsioteraapia lastele
  Profülaktiline füsioteraapia täiskasvanute

  KURSUSELE REGISTREERUMINE:

  e-posti teel  info@lahetervis.ee
  telefoni teel – +372 56903049
  kohapeal Tondi 5, Tallinn

  KURSUSE EEST TASUMINE:

  Kursuse eest tasutakse arve alusel. Arve saadetakse e-mailiga. NB! tuleb tasuda arve enne kursuse algust.
  Kursusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel (vähem kui 48 tundi enne kursuse algust või kui kursus on juba alanud) ja kursuse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

  Kursuse lõppedes väljastame kursuse läbinule tunnistuse.

KAS OLETE LEIDNUD SOBILIKU TEENUSE ?

Kui olete leidnud, siis vajutage nuppu ja broneerige aeg!

RESERVEERI!