• Lastemassaazi baaskursus

  € 250

  Toimimisaeg: 31.01.2018 – 01.02.2018
  Kell
  31.01 – 10:00 – 15:00
  01.02 – 12:30 – 16:00
  Keel:eesti,vene

  Õppesisu:
  lastemassaaži spetsiifika,
  näidustused ja vastunäidustused lastemassaažiks
  lapse organismi anatoomiline ja füsioloogiline eripära,
  lapse ealine iseärasus ja arenguetapid 0-3 eluaastal(kaasa sündinud refleksid, normaalsete liikumismustrite areng)
  enamlevinud ortopeedilised- ja neuroloogilised ja muud haigusseisundid,
  anamneesi kogumine,
  lsoovitused peale massaaži,
  toimed võtete lõikes

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader (massaaziõpetaja,osteopraktik ja koolitaja )

  Registreerimine on kohustuslik!

 • Tai massaazi algkursus

  € 250

  Toimimisaeg: 09.03.2018 – 10.03.2018
  Kell 10:00 – 1:600
  Maht: 40 ak.t (ka iseseisev töö)
  Praktika : aeg kokkuleppel (20 t)

  Tai massaaž – Tai massaaž on rahulik, hingamise rütmis teostatav massaažiliik, parandab lihaste elastsust, liigeste liikuvust ja vabastab vaimsest pingest. Kindlate tugevate vajutuste ja venituste abil vabastatakse blokeeritud energia ja tasakaalustatakse hinge, keha, mõtete ja tunnete vaheline koostöö. Seda massaaži liiki nimetatakse ka “laisa inimese joogaks”.

  Kursuse lõpuks: Õppija teeb tai massaaž rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

  Õppesisu:
  ● Tai massaazi ajalugu, spetsiifika, mõisted, mõju organismile, näidustused ja vastunäidustused
  ● Ettevalmistamine massaažiks, vahendid
  ● Massaaži kava
  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile

  Registreerimine ja info: info@lahetervis.ee, tel.56903049
  Õpetaja: Kristina Lahe-Vader

 • Pertseptiivne osteopaatia.Baaskursus.Dmitri Tal (Israel)

  € 320

  NB! Kursus toimub ainult vene keele.

  Toimimisaeg: 02.02.2018 – 04.02.2018
  Kell 10:00 – 17:00
  Toimimiskoht: Tondi 5, Tallinn
  Õpetaja: Dmitri Tal (Israel) Rehabilitolog,

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe Tervis
  Õppekava nimetus: Pertseptiivne osteopaatia.Baaskursus
  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
  Õppe kogumaht: 21 akadeemilist tundi (ah)
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õppija omandab pertseptiivsed tehnikad läbiviimiseks täiendavad oskused ja lähtub kliendi seisundist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Kursuse lõpuks: Õppija kasutab pertseptiivsed tehnikad rakendades selleks täiendavaid teadmisi ja oskusi.
  Õppesisu:
  Osteopaatia tehnikad “alates nullist”
  Käte asend palpeerimisel ja pertsepeerimimsel.
  Tehnikate teostamine
  Pertseptsia mõiste, põhiprintsiibid
  restriktsia mõiste osteopaatias.
  Mõisted ,,füüsikaline ja sisemine ,, liikumine ja nende erinevus, praktiline kasutamine.
  Keha egrogoomika tehnikate kasutamiseks.
  Disfunktsioonid ja nende hierarhia
  Reliis
  Strukturaalsed tehnikad , Pehmete kudede tehnikad jt

  Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe
  Iseseisev töö: Puudub
  Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus)
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Õpe toimub Tallinnas, Lahe Tervis õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
  Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.

 • Osteopaatiline keha esteetika.Rühi ja figuuri korrigeerimine

  € 320

  NB! Kursus toimub ainult vene keele

  Toimimisaeg: 05.02.2018 – 07.02.2018
  kell 10:00 – 17:00
  Toimimiskoht: Tallinn,Tondi 5
  Õpetaja: Dmitri Tal (Israel) Rehabilitolog,osteopaat

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe Tervis
  Õppekava nimetus: Osteopaatiline keha esteetika.Rühi ja figuuri korrigeerimine
  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
  Õppe kogumaht: 21 akadeemilist tundi (ah)
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õppija omandab tehnikad läbiviimiseks täiendavad oskused ja lähtub kliendi seisundist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Kursuse lõpuks: Õppija kasutab tehnikad rakendades selleks täiendavaid teadmisi ja oskusi.
  Õppesisu:
  Osteopaatia tehnikad “alates nullist”
  Käte asend palpeerimisel ja pertsepeerimimsel.
  Tehnikate teostamine
  Rühi korrigeerimine (rind, kõht, nimmepiirkond, kael),armid, osteopaatiline lümfitehnika, figuuri esteetiline korrigeerimine , nahaelastsuse parenemine, inimese üldseisundi parenemine.
  Tulemus on kohe näha!
  Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe
  Iseseisev töö: Puudub
  Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud konspekt
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus)
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Õpe toimub Tallinnas, Lahe Tervis õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
  Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, käterätikud, jalarull, desinfitseerimisvahend, kätepaberid.

 • Skulptureeriv massaaž Andrei Grebennikovi meetodil

  € 250

  Toimimisaeg: 27.01.2018 – 28.01.2018
  Kell: 10.00-17.00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  NB! Hinnale lisandub ka autoritasu – 25 euro. Teid kantakse rahvusvahelisesse tegistrisse, mis annab Teile õigus kasutada antud meetod ülemaailma.
  Kohapeal saab osta autori video ja programm. (Vene keeles, inglise keeles)

  Skulptureeriv massaaž Andrei Grebennikovi meetodil

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ, Lahe Tervis
  Õppekava nimetus: Skulptureeriv massaaž Andrei Grebennikovi meetodil
  Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused
  Õppe kogumaht: 20akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe
  Õppekava koostamise alus: täiskasvanute täiendkoolitus
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Massöörid, kes soovivad omandada Skulptureeriva massaaži baasoskused ja -teadmised.
  Nõuded õpingute alustamiseks massaaži algkursuse läbimine ja vähemalt 1 aasta töökogemust massöörina.
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õppija omandab skulptureeriva massaaži tegemiseks baasoskused, massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Õpiväljundid:
  Kursuse lõpuks: Õppija teeb skulptureeriva massaazi rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.
  Õppesisu:
  ● Skulptureeriva massaazi spetsiifika:
  ● Ettevalmistamine massaažiks
  ● Massaaži kava
  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile
  · töökoht ja töövahendid
  * kutse- eetika
  · tööohutus
  Õppemeetodid: Loeng, vaatlus, seminar, praktiline õpe.
  Iseseisev töö: 2h.
  Õppematerjalide loend: skulptureeriva massaazi töövihik
  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
  Õpingute lõpetamise eelduseks on:
  ● Osalemine auditoorses töös sh seminaril;
  Hindamismeetod
  Praktiline töö skulptureeriva massaazi kava, valmistumine massaažiks ning massaaži tegemine.
  Hindamiskriteeriumid
  Õppija
  ● Võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega,
  ● Planeerib skulptureeriva massaazi kestvuse ja kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ning kliendi soovile,
  ● Valmistab ette ja korrastab töökoha, valib ning kasutab sobivaid töövahendeid
  ● Järgib nõudeid massöörile
  ● teostab skulptureeriva massaazi
  ● Massööri ergonoomika
  ● Tagab kliendi heaolu
  ● Loob skulptureeriva massaažiks sobiva keskkonna
  ● Tagab skulptureeriva massaažiks kliendi valmisoleku ja heaolu
  ● Juhendab klienti massaaži ajal
  ● Massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid ,kasutab massaaži tegemisel sobivat tempot, doseerib võtete tugevust
  ● nõustab ja juhendab klienti
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader (massaaziõpetaja,osteopraktik ja koolitaja )
  Õppekeskkonna kirjeldus:
  Õpe toimub Tallinnas, Lahe Tervise õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
  Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, massaažimatt, käterätikud, jalarullid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kreemid ja õlid.

 • Klassikaline Rootsi massaaz.Baaskursus

  € 250

  Toimimisaeg:
  8.12.2017 kell 10.00-17.00
  9.12.2017 kell 10.00-17.00

  Praktika : aeg kokkuleppel (20 t)

  Kursuse lõpuks: Õppija teeb klassikaline massaaž rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. Õppija analüüsib tehtud massaaži tulemusi.

  Õppesisu:
  ● Klassikalise massaazi ajalugu, spetsiifika, mõisted, mõju organismile, näidustused ja vastunäidustused
  ● Ettevalmistamine massaažiks, vahendid
  ● Massaaži kava
  ● Massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile

 • Тäiendkoolitus massööridele. Stardipakett edasijõudnutele

  € 950

  Toimimisaeg:
  (kontakttunnid)
  2.-3.12.2017
  9.-10.12.2017
  15,16,17.12.2017
  Kell: 10.00-17.00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  Registreerimine: info@lahetervis.ee, tel.56903049

  – Laavakivi massaaz
  – Lümfimassaaz (keha)
  – Shiatsu

  Eelduseks vähemalt klassikalise massaazi algkursus.
  Kasuks tugiliikumisaparaadi anatoomia koolitus.
  Õpetaja: Kristina Lahe-Vader (Koolitaja, massöör,osteopraktik)
  Maht: 200 ak (70 ak t kontakttunid, 130 ak t iseseisev töö)

  Koolituse eesmärk on anda osalejale Laavakivi massaazi,Lümfimassaazi (keha),Shiatsu massazi teoreetilisi ja praktilisi teadmisi.

  Õpiväljundid
  – koolituse lõppedes oskab osaleja teostada Laavakivi massaazi,Lümfimassaazi (keha),Shiatsu massaaži arvestades kliendi seisundit.
  – teab, kuidas ja millal kasutada erinevaid massaaži liigid
  – oskab anda massaaži ja nõuandeid
  – on võimeline andma massaaži massaažilaual kui ka matil

  Õppemeetodid: Kasutatakse aktiivõpemeetodit. Teoreetilisi teadmisi omandatakse koos praktiliste teadmistega.Ettenähtud iseseisev töö.

  Õppekeskonna kirjeldus: Koolitus viiakse läbi koolitusruumides massaažilaudadel ja põrandal mattidel läbi riiete.

  Teemad:
  – Massaazi ajalugu
  – Massaazi spetsiifika
  – Massaazi toime organismile
  – Abivahendid (nende kasutamine ja hügieen)
  – Näidustused ja vastunäidustused
  – Praktiline osa
  ( töökoha ettevalmistamine, kliendi ettevalmistamine,anamneesi kogunemine, massaazi võtted,massaazi tegemine (selg,kael,tuharad,jalad, käed,kõht), soovitused kliendile)
  – Hügieen ja massaazi eetika
  – Ohud

  Koolituse lõpus on arvestus. Arvestuse läbija saab vastava tunnistuse.

 • Massaazi individuaalkursused!

  kokkuleppel

  Gruppidele kehtib kokkuleppehind. Grupp alates 6 õpilasest.
  Tarvis on ainult küsida pakkumist!

  Leia endale sobiv kursus ja võta meiega ühendust!
  Juhul kui Sa ei leia endale sobivat kursust või on muid küsimusi , siis palume meile kirjutada!

  Kursused vali siit:

  Klassikaline näomassaaz
  Saunamassaaz
  Klassikaline massaaz (Rootsi)
  Spordimassaaz
  Segmentmassaaz
  Aroomimassaaz
  Kupu- ehk vaakummassaazi
  Meemassaaz
  Tselluliidimassaaz
  Jalalaba teraapia
  Lümfimassaaz
  Tai massaaz
  Shiatsu massaaz
  Beebide massaaz
  Rasedate massaaz
  Laavakivi massaaz
  On-site massaaz
  Mähkimine
  Mähkimine massaaziga
  Lomi Lomi massaaz (Hawai massaaz )
  Süvakoe massaaz
  Osteopaatia tehnikad
  Loomamassaaz
  Profülaktiline füsioteraapia lastele
  Profülaktiline füsioteraapia täiskasvanute

  KURSUSELE REGISTREERUMINE:

  e-posti teel  info@lahetervis.ee
  telefoni teel – +372 56903049
  kohapeal Tondi 5, Tallinn

  KURSUSE EEST TASUMINE:

  Kursuse eest tasutakse arve alusel. Arve saadetakse e-mailiga. NB! tuleb tasuda arve enne kursuse algust.
  Kursusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel (vähem kui 48 tundi enne kursuse algust või kui kursus on juba alanud) ja kursuse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

  Kursuse lõppedes väljastame kursuse läbinule tunnistuse.

KAS OLETE LEIDNUD SOBILIKU TEENUSE ?

Kui olete leidnud, siis vajutage nuppu ja broneerige aeg!

Make a Reservation