• KOOLITUSE ÕPEKAVAD

 • ``Vali koolitus targalt!`` Koolituse valiku abimaterjal kõigile õppijatele

  Resurs

  Postitaja Georgi SKOROBOGATOV

  Millega arvestada koolituse valimisel? Kuidas hinnata, milline koolitus sobib paremini mulle endale ja on kvaliteetne? Nende küsimustega seisab silmitsi iga täiskasvanud õppija tutvudes koolituspakkumistega. Koolituse valikul on abiks Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE ja Eesti Töötukassa koostöö tulemusel loodud õppevideo ja tööleht.

  Enne koolitusele registreerimist saab õppija video ja alla laetava ning prinditava kontrollnimekirja abil analüüsida ennast, enda seniseid teadmisi, oskusi ja kogemusi ning oma eesmärke. Pidades silmas, et koolitus on vahend eesmärkide täitmiseks, kutsume õppijaid üles tutvuma koolituse pakkuja kodulehel õppekorralduse aluste ja koolituse õppekavaga. Kui koolituse eest tasutakse avalikest vahenditest või soovid koolituse eest saada tulumaksu tagastust, tuleks veenduda, et täienduskoolituse pakkuja on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS(link is external).

  Õppevideo vaatamisel saab märkmeid teha ka välja prinditavale ja alla laetavale tööelehele. Nii nagu video subtiitrid, on ka töölehed saadaval kolmes keeles – eesti, vene ja inglise keeltes.
  Õppevideo ja tööleht on mõeldud tasuta kasutamiseks kõikidele koolituste tellijatele, koolitusasutustele, koolitajatele ja õppijatele.

  Tööleht – kontrollnimekiri eesti keeles

  Ressursi autor(id):
  Georgi Skorobogatov, EPALE Eesti keskus/Sihtasutus Kutsekoda
  Heli Oruaas, EPALE Eesti keskus/Sihtasutus Kutsekoda
  Karin Andre, Eesti Töötukassa
  Margit Paakspuu, Eesti Töötukassa
  Sigrid Aruväli, Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus

 • Kinesioteipimine BAASKURSUS

  € 150

  Aeg:
  23.10.2020
  10-00-17.00

  Koolituse kogumaht: 10 ak.t
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Isikud, kes soovivad omandada baasoskused ja -teadmised. Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppesisu:
  – kinesioteibi tööpõhimõte;
  – knesioteipi kasutamine
  – Kinesioteipimise tehnikad
  – Kuidas panna kinesioteip
  – Kuidas  eemaldada kinesioteip
  – Vastunäidestused
  -Kinesioteipimine:
  – seljavalul
  – Rühihäirel
  – Skolioosil
  -töökoht ja töövahendid
  -kutse- eetika
  -tööohutus

  Väike grupp, kuni 12 inimest.

  Praktika üksteise peal.

  Hinna sees on1 teip(5m)

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

 • KLASSIKALINE ROOTSI MASSAAZ. BAASKURSUS

  € 275

  Õppe eesmärk
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Toimimisaeg:
  05.10.2020
  06.10.2020
  13.10.2020
  14.10.2020
  (10.00-17.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Koolituse maht: 60ah millest 40 tundi on kontaktõpe ja 20 tundi iseseisev töö.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Koolitus on mõeldud isukutele, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised.Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppesisu:
  -massaaži spetsiifika
  -näidustused ja vastunäidustused massaažiks
  -massaaži anatoomilis-füsioloogiline mõju inimese organismile
  -massaaži tehnikad
  -massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile
  -massaažiseansi dokumenteerimine, anamneesi kogunemine
  -massaaźiergonoomika
  -töökoht ja töövahendid
  -kutse- eetika
  -tööohutus

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja:
  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).
  Georg Vader- assistent. M.I. Massaazikool,East-European School of Osteopathy, Hiroprakrika Libre Universite du Samadeva ‘lt,MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Ariel Pelevin International School of Massage Therapy and Bodywork, Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK)

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • Lümfimassaaži kursus

  € 350

  Õppe eesmärk:
  Anda õpilasele teadmisi inimese lümfisüsteemist, seda mõjutavatest teguritest ja lümfiringe manuaalse mõjutamise võimalustest. Õpetada manuaalse lümfidrenaaži abil kiirendama ja parandama lümfiringet s.t teostama profülaktilist lümfidrenaaži.

  Toimimisaeg:
  02.11.2020 (10.00-17.00)
  03.11,2020 (10.00-17.00)
  09.11.2020 (10.00-17.00)
  10.11.2020 (10.00-17.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Koolituse maht: 40 ak.tund(kontakttunnid)

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Koolitus on mõeldud isukutele, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised. Nõuded õpingute alustamiseks: soovitavalt – massaaži põhialused.

  Õppesisu:
  -Sissejuhatus lümfimassaaži.
  -Lümfisüsteemi talitlus.
  -Lümfiteede ja lümfisõlmede ehitus ( lümfüsüsteemi ehitus)
  -Lümfimassaaži näidustused ja vastunäidustused. Lümfimassaaži eripära, võtted ja nende spetsiifika.
  -Protseduuriks vajalikud vahendid.
  -Lümfimassaaž kehaosade kaupa.
  -Töökoht ja töövahendid
  -Kutse- eetika
  -Tööohutus

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • Spordimassaaži baaskursus

  € 275

  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Spordimassaaž on klassikalisest massaažist efektiivsem ja mõeldud eelkõige sporti harrastavale inimesele eesmärgiga parandada lihaskonna verevarustust, sidekoe elastsust, ennetada vigastusi ja aidata parandada juba tekkinud vigastusi. Spordimassaaž aitab tõsta töövõimet.

  Toimimisaeg:
  03.09.2020 (10.00-17.00)
  04.09.2020 (10.00-17.00)
  07.09.2020 (10.00-17.00)
  08.09.2020 (10.00-17.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised.

  Nõuded õpingute alustamiseks Soovitavalt: Massaaži põhialused ja massaaži ergonoomika. Klassikaline massaaž.

  Õppesisu:
  -Spordimassaaži spetsiifika
  -Spordimassaaži primaarsete ja sekundaarsete mõjud
  -Protseduuriks vajalikud vahendid
  -Töökoha ettevalmistamine, massööri tööasendid, kliendi asendid
  -Taastav spordimassaaž kehaosade kaupa
  -Spordimassaaži alaliigid, näidustused ja vastunäidustused.
  -Spordimassaaži võtete eesmärk, mehhaaniline ja reflektoorne efekt
  -Massaaži vajavad kehapiirkonnad vastavalt spordialadele
  -Massaaži seansi ülesehitus sportimise järgselt, anamneesi kogumine, seansi ülesehitus ja teostamine

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik)

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • Kupumassaaži kursus

  € 120

  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab kupumassaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Toimimisaeg:
  15.09.2020 (10.00-17.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Koolituse maht: 10 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Koolitus on mõeldud isukutele, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised.Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppesisu:
  -Massaaži spetsiifika
  -Vaakumteraapia eesmärk, liigipõhised võtted, kuppude kasutamine
  -Massaaźi mõju organismile
  -Töövahendite kasutamine, kliendi asendid, massööri tööasendid,
  -Seansi ülesehitus
  -Massaaž kehaosade kaupa
  -Massaaži otsesed (massaaži ajal) ja kaudsed (peale massaaži) toimed, soovitused peale massaaži, organismi vastureaktsioonid
  -Kutse- eetika
  -Tööohutus

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. ONLINE

  € 2500

  Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. DISTANTÕPPE VORM. ONLINE

  DISTANTÕPPE VORM

  Toimimis aeg:13.08.2020-31.12.2020
  Teisipäev , Neljapäev kell 18.15 – 20.45
  Laupäev kell 11.00- 13.30

  NB! Aeg võib muuta.

  Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus:
  Õppe kogumaht on 250 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe ja 70 akad. tundi iseseisev töö.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õpingute alustamiseks vajalik keeletase selgitatakse välja testi teel.

  Õpetaja : Svetlane Ambre

 • Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. ONLINE

  € 2500

  Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. DISTANTÕPPE VORM. ONLINE

  DISTANTÕPPE VORM

  Toimimisaeg:6.08.2020- 31.12.2020
  Teisipäev , Neljapäev kell 18.15 – 20.45
  Laupäev kell 11.00- 13.30

  NB! Aeg võib muuta.

  Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus:
  Õppe kogumaht on 250 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe ja 70 akad. tundi iseseisev töö.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

  • inimesed, kes vähesel määral valdavad eesti keele grammatikat, selged on vähemalt mõned sõnad ja laused ning kes soovivad omandada algtaseme keelekasutaja hea esmase keeleoskuse;
  • inimesed, kes tahavad omandada eesti keelt igapäevases elus hakkamasaamiseks ja eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks.

  Õpetaja: Svetlana Ambre

 • Segmentmassaaž

  € 275

  Toimimisaeg:
  05.10.2020
  06.10.2020
  13.10.2020
  Kell: 10:00-17:00
  Kontakt: info@lahetervis.ee, tel.56903049
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Segmentmassaaž on intensiivne, kuivalt teostatav ravimassaaž lülisambale, et leevendada valusündroomi ja mõjutada siseorganite tööd. Mõjutatakse igat selgroolüli ja seal olevaid närvikimbukesi. Sobib närvipitsumisest tingitud käte või jalgade valulikkuse ja vereringehäirete korral.

  Õppe kogumaht: 20 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe,iseseisev töö

  Õppesisu:
  -segmentmassaaži spetsiifika,
  -näidustused ja vastunäidustused massaažiks
  -Massaaži anatoomilis-füsioloogiline mõju inimese organismile
  -Segmentmassaaži tehnikad
  -Taastava iseloomuga massaaživormid
  -Massaaźiergonoomika
  -töökoht ja töövahendid
  -kutse- eetika
  -tööohutus

  Registreerimine on kohustuslik!

  Segmentmassaaz

 • 1000-tunnine massaažialane baaskursus. Massöör. Osaliselt distantsõppe vorm

  € 2500

  Aeg: 17.12.2020-15.12.2021

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Õppekava nimetus: 1000-tunnine massaažialane baaskursus.Massöör.
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
  Haridustase: algtase

  Õppe kogumaht ja ülesehitus:
  Kursuse kogumaht on 1000 ak.tundi, millest 260 ak.t on iseseisev töö.
  Sellest auditoorne õppetöö 740 ak.tundi: praktiakõpet 430 ak.tundi, superviseeritud praktika 300 tundi ja lõpueksam/konsultatsioon 10 ak.tundi.
  Koolituse kestvus on 12 kuud.
  Praktika- Lahe Tervise õppesalongis, väliüritustes või muu ettevõttes, mis vastab nõuetele. Juhendaja peab vastama Massöör 5. Kutsestandardi tasemele ja töökogemus peab olema antud valdkonnas vähemalt 2.aastat. Ettevõtte praktika toimub praktikalepingu alusel.
  NB! Programmiga on ettenähtud, et õpilane teeb ühekuu jooksul 27 praktikatundi.
  Õppimine toimub kolm kaks-korda nädalas,vastavalt tunniplaanile ja praktika toimub vastavalt koostatud graafikule. Tunniplaan saadatakse õpilasele pärast kursuse registreerimisel.
  Õppekeel: eesti/vene
  Õppekava koostamise alus: osaliselt kutsestandardi alusel Massöör, tase 5.
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud. Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.
  Õppe eesmärk: Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Kursuse õpiväljundid: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.
  Õppesisu:
  Kursuse ained:
  1. Massaaži põhialused (40 ak.t)
  2. Massööri töö ergonoomika ja taastumine (10 ak.t)
  3. Suhtlemine ja klienditeeninduse alused (10 ak.t)
  4. Töötervishoid ja tööohutus (20 ak.t)
  5. Anatoomia ja füsioloogia (120 ak.t)
  6. Kliendi seisundi hindamine, anamneesi kogunemine (20ak.t)
  7. Suhtlemine massaažiseanssi ajal kliendiga eesti/vene keeles (10ak.t)
  8. Idamaade filosoofia ja idamaised massaažid (40ak.t)
  9. Klassikaline massaaž (60 ak.t)
  10. On-Site massaaž (20 ak.t)
  11. Tai Massaaž (40 ak.t)
  12. Jaapani massaaž (40 ak.t)
  13. Spordimassaaži (40ak.t)
  14. Segmentmassaaž (30 ak.t)
  15. Lümfimassaaži alused (40 ak.t)
  16. Laste massaaž (30ak.t)
  17. Aroomimassaaž (30 ak.t)
  18. Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)
  19. Kupumassaaž ( 20 ak.t)
  20. Lihastestimine (30 ak.t)
  21. Praktika päeviku koostamine ja vormistamine (10 ak.t)
  22. Praktika 300 ak.t
  – Klassikaline massaaž
  – Spordimassaaž
  – Segmentmassaaž
  – Lümfimassaaž
  – Jaapani massaaž
  – Tai massaaž
  – Aroomimassaaž
  – Kupumassaaž
  – Tsellüliidivastane massaaž

  23 Lõpueksam, konsultatsioon (10 ak.t)
  Õppemeetodid: Loeng, gruppitöö, praktiline õpe,ülesannete lahendamine.
  Iseseisev töö: Praktiline töö, õpimapi või mõistekaardid koostamine, referaadi koostamine, anamneesi analüüsi koostamine.
  Õppevahendid: vajalikud töövahendid. Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, matt, rullid, pallid, õlid, kreemid, rätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid,kupud, laavakivid.
  Õppematerjalide loend:
  -Õpetaja poolt koostatud konspektid, töölehed, töövihikud,lubatud teha tunnist video kodukasutamiseks.
  -Pramann Salu., Ettevõtluse alused. Argo, 2014
  -Suppi, K. Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Atlex, 2013
  -Roosalu, Inimese anatoomia, 2006
  -Platzer, Color atlas of Human Anatomy, Vol. 1. Locomotor system, 2004
  -Söderström Osakeyhtiö W, Inimese füsioloogia ja anatoomia, Medicina 2001
  -Klassikalise massaaži õpik. M. Ilves, L. Rannamaa, M. Müür, A.- K. Kartau Tallinn 2006
  -Р. Вердербер, К. Вердербер. Психология общения. 2003. Москва. Олма-пресс.
  «Психология». №6. Статья «Умеющие со-огорчаться» Марина Мелия. 2013

  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
  -http://www.keskkonnaamet.ee

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% audiotoorsetes tundides (osalemine praktikas 100%) ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: iseseisvad tööd, õpimapid, teooria ja praktiline osa – massaaz. Õpilane demonstreerib massaaži võtted.
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.
  Koolitaja:
  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).
  Georg Vader-assistent – massöör, osteopraktik,kinesioloog, M.I. Massaazikool, East-European School of Osteopathy, Libre Universite du Samadeva ‘lt,MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, International School of Massage Therapy and Bodywork, Association of Applied Kinesiology (UAPK).

  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalong.
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
  Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d.
  Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel:info@lahetervis.ee
  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.
  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

KAS OLETE LEIDNUD SOBILIKU TEENUSE ?

Kui olete leidnud, siis vajutage nuppu ja broneerige aeg!

RESERVEERI!