• 1000-TUNNINE MASSAAŽIALANE BAASKURSUS.MASSÖÖR

  € 2500

  Õppe eesmärk:
  Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  1000-TUNNINE MASSAAŽIALANE BAASKURSUS.MASSÖÖR

  Toimimisaeg: 29.04.2020-27.04.2021
  Õppimine toimub kaks/kolm-korda nädalas,vastavalt tunniplaanile ja praktika toimub vastavalt koostatud graafikule. Tunniplaan saadatakse õpilasele pärast kursuse registreerimisel.

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti/vene

  Koolituse maht: Kursuse kogumaht on 1000 ak.tundi, millest 270 ak.t on iseseisev töö.
  Sellest auditoorne õppetöö 730 ak.tundi: praktiakõpet 400 ak.tundi, superviseeritud praktika 320 tundi, lõpueksam 10 ak.tundi. Koolituse kestvus on 12 kuud.
  Teooria (distantsõppe vorm)- iseseivad tööd, õpimapid tehakse kodus – 270 ak.tundi
  Praktika- Lahe Tervise õppesalongis või väliüritustel. Massaaži seanss kestab 60 minutit.
  Praktika arvesse kuulub 1 akadeemiline tund ehk 45 min. Muu aeg on ettenähtud anamneesi kogunemiseks, töökoha ettevalmistamiseks, kliendi riietumiseks jm tegevuseks. NB! Programmiga on ettenähtud, et õpilane teeb ühekuu jooksul 27 praktikatundi.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud. Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppesisu:
  1. Massaaži põhialused
  2. Massööri töö ergonoomika ja taastumine
  3. Suhtlemine ja klienditeeninduse alused
  4. Töötervishoid ja tööohutus
  5. Anatoomia ja füsioloogia
  6. Kliendi seisundi hindamine, anamnees
  7. Klassikaline massaaž
  8. On-Site massaaž
  9. Tai Massaaž
  10. Jaapani massaaž
  11. Spordimassaaži
  12. Segmentmassaaž
  13. Lümfimassaaži alused
  14. Laste massaaž
  15. Aroomimassaaž
  16. Laavakivi massaaž
  17. Tsellüliidivastane massaaž
  18. Klassikaline näomassaaž
  19. Lümfimassmassaaž näole
  20. Praktika
  21 Lõpueksam

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja:
  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).

  Georg Vader – assistent – massöör, osteopraktik,kinesioloog, M.I. Massaazikool, East-European School of Osteopathy, Libre Universite du Samadeva ‘lt,MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, International School of Massage Therapy and Bodywork, Association of Applied Kinesiology (UAPK).

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.
  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • Täiendkoolitus massööridele. Sissejuhatus osteopraktikasse. (Moodul 1)

  € 2000

  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab seansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Täiendkoolitus massööridele. Sissejuhatus osteopraktikasse. (Moodul 1)

  Toimimisaeg:
  29.02.2020- 27.02.2021
  Nädalavahetusel, vastavalt tunniplaanile.

  Esimene tund toimub:
  29.02-1.03(10.00-18.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: vene

  Koolituse maht: Kursuse kogumaht on 340 ak.tundi.
  Sellest auditoorne õppetöö 240 ak.tundi: praktiakõpet 130 ak.tundi , superviseeritud praktika 100 tundi,
  eksam 10 ak.t. Iseseisev töö 100 ak.t. Kursus kestab 12 kuud.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada osteopraktika baasoskused ja -teadmised ja täiendada ennast massaazi valdkonnast.

  Nõuded õpingute alustamiseks Soovitavalt: Massaaži põhialused ja massaaži ergonoomika. Klassikaline massaaž või muu massaaziliigid. Anatoomia ja füsioloogia.

  Õppesisu:
  -Neuro-Modelleeriv näomassaaz
  -Näo osteolifting
  -Sissejuhatus osteopratkikasse. I

  Kraniosakraalne teraapia I
  Osteopaatiline massaaź
  Osteopaaktiline Rühi korrigeerimine

  -Praktika
  -Lõpueksam

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja:
  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).

  Artur Vesnin – Arst-Neuroloog.
  Esteetiliste ja tervendavate tehnikate spetsialist näol ja kehal (massaaž, osteopaatia), Kraniosakraalne terapeut Vistseraalne terapeut (Apleggeri Instituut, Barrali Instituut, Lyoni Kõrgem Osteopaatiline Instituut) Kinesioteraapia spetsialist, Psühhosomaatiline terapeut Kvalifitseeritud massaažiterapeut.

  Vladimir Vesnin- Arst-ortopeed – traumatoloog, meditsiini magistrant, KNMU traumatoloogia ja ortopeedia osakonna assistent; Osteopaat, kraniosakraalne terapeut, kehalis-emotsionaalse vabanemise spetsialist; Psühhosomaatiline terapeut, psühholoog; Kinesioteraapia spetsialist; Kvalifitseeritud massaažiterapeut.

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • SPORDIMASSAAŹI BAASKURSUS

  € 275

  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Spordimassaaž on klassikalisest massaažist efektiivsem ja mõeldud eelkõige sporti harrastavale inimesele eesmärgiga parandada lihaskonna verevarustust, sidekoe elastsust, ennetada vigastusi ja aidata parandada juba tekkinud vigastusi. Spordimassaaž aitab tõsta töövõimet.

  Spordimassaazi kursus

  Toimimisaeg:
  8.04,9.04,13.04,17.04.2020
  (10.00-18.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised.

  Nõuded õpingute alustamiseks Soovitavalt: Massaaži põhialused ja massaaži ergonoomika. Klassikaline massaaž.

  Õppesisu:
  -Spordimassaaži spetsiifika
  -Spordimassaaži primaarsete ja sekundaarsete mõjud
  -Protseduuriks vajalikud vahendid
  -Töökoha ettevalmistamine, massööri tööasendid, kliendi asendid
  -Taastav spordimassaaž kehaosade kaupa
  -Spordimassaaži alaliigid, näidustused ja vastunäidustused.
  -Spordimassaaži võtete eesmärk, mehhaaniline ja reflektoorne efekt
  -Massaaži vajavad kehapiirkonnad vastavalt spordialadele
  -Massaaži seansi ülesehitus sportimise järgselt, anamneesi kogumine, seansi ülesehitus ja teostamine

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik)

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

KAS OLETE LEIDNUD SOBILIKU TEENUSE ?

Kui olete leidnud, siis vajutage nuppu ja broneerige aeg!

RESERVEERI!