• Aroomimassaazi kursus

  € 275

  Aroomimassaazi kursusToimimisaeg: 2.07, 3.07, 6.07, 9.07.2020
  Kell: 10.00-16.00

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  Keel: eesti,vene
  Õppe kogumaht: 26 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe 20 ak.t, iseseisev töö 6 ak.t.
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Massöörid, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised.
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Õppesisu:
  -massaaži spetsiifika,
  -näidustused ja vastunäidustused massaažiks
  -massaaži anatoomilis-füsioloogiline mõju inimese organismile

  -massaaži tehnikad

  -aroomteraapia suunad ja osad: kosmeetiline, ravi ja kodukasutamiseks,
  -eeterlikud õlid, mõiste, päritolu, saamine, kvaliteet
  -eeterlike ja baasõlide omadused, annustamine ja säilitamine ja õlide kasutamisega kaasnevad ohud.
  -eeterlike õlide analüüs.
  -massaaźiergonoomika

  -töökoht ja töövahendid
  -kutse- eetika
  -tööohutus

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik)

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • Tai massaaži algkursus

  € 275

  Tai massaaži algkursus

  Toimimisaeg: 16.06, 18.06, 22.06 ja 26.06.2020
  Aeg: (10.00-16.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene
  Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi (ah), millest 30 tundi on kontaktõpe ja 10 tundi iseseisev töö
  strong>Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

  Isikud, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Õppesisu:
  – tai massaaži spetsiifika
  – näidustused ja vastunäidustused massaažiks
  – ettevalmistamine massaažiks
  – massaaži anatoomilis-füsioloogiline mõju inimese organismile
  – tai massaaži kava ja tehnikad
  – massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile
  – massaaźiergonoomika
  – töökoht ja töövahendid
  – kutse- eetika
  – tööohutus

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.
  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik)

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • LASTEMASSAAŽ. BAASKURSUS

  € 275

  LASTEMASSAAŽ. BAASKURSUS

  Toimimisaeg: 8.06 ja 11.06.2020
  Kell: 10.00-18.00

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Õppe kogumaht: 20 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Massöörid, kes soovivad omandada lastemassaaži baasoskused ja -teadmised.
  Nõuded õpingute alustamiseks klassikalise massaaži algkursuse läbimine.
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab lastemassaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Õppesisu:
  -lastemassaaži spetsiifika,
  -näidustused ja vastunäidustused lastemassaažiks
  -lapse organismi anatoomiline ja füsioloogiline eripära,
  -lapse ealine iseärasus ja arenguetapid 0-7 eluaastal(kaasa sündinud refleksid, normaalsete liikumismustrite areng)
  -enamlevinud ortopeedilised- ja neuroloogilised ja muud haigusseisundid,
  anamneesi kogumine,
  -lapse organismi massaažijärgsed vastureaktsioonid (uni, rahutus, nutt jne) ja soovitused peale massaaži,
  toimed võtete lõikes
  -töökoht ja töövahendid
  -kutse- eetika
  -tööohutus

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik)

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • 1000-tunnine massaažialane baaskursus. Massöör. Osaliselt distantsõppe vorm. Juuni

  € 2500

  1000-tunnine massaažialane baaskursus.Massöör.Osaliselt distantsõppe vorm.

  Aeg: 08.06.2020 – 05.06.2021

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Õppekava nimetus: 1000-tunnine massaažialane baaskursus.Massöör.
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
  Haridustase: algtase

  Õppe kogumaht ja ülesehitus:
  Kursuse kogumaht on 1000 ak.tundi, millest 260 ak.t on iseseisev töö.
  Sellest auditoorne õppetöö 740 ak.tundi: praktiakõpet 430 ak.tundi, superviseeritud praktika 300 tundi ja lõpueksam/konsultatsioon 10 ak.tundi.
  Koolituse kestvus on 12 kuud.
  Praktika- Lahe Tervise õppesalongis, väliüritustes või muu ettevõttes, mis vastab nõuetele. Juhendaja peab vastama Massöör 5. Kutsestandardi tasemele ja töökogemus peab olema antud valdkonnas vähemalt 2.aastat. Ettevõtte praktika toimub praktikalepingu alusel.
  NB! Programmiga on ettenähtud, et õpilane teeb ühekuu jooksul 27 praktikatundi.
  Õppimine toimub kolm kaks-korda nädalas,vastavalt tunniplaanile ja praktika toimub vastavalt koostatud graafikule. Tunniplaan saadatakse õpilasele pärast kursuse registreerimisel.
  Õppekeel: eesti/vene
  Õppekava koostamise alus: osaliselt kutsestandardi alusel Massöör, tase 5.
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud. Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.
  Õppe eesmärk: Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Kursuse õpiväljundid: Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, arvestades kliendi vajadusi , näidlustusi ja vastunäidlustusi.
  Õppesisu:
  Kursuse ained:
  1. Massaaži põhialused (40 ak.t)
  2. Massööri töö ergonoomika ja taastumine (10 ak.t)
  3. Suhtlemine ja klienditeeninduse alused (10 ak.t)
  4. Töötervishoid ja tööohutus (20 ak.t)
  5. Anatoomia ja füsioloogia (120 ak.t)
  6. Kliendi seisundi hindamine, anamneesi kogunemine (20ak.t)
  7. Suhtlemine massaažiseanssi ajal kliendiga eesti/vene keeles (10ak.t)
  8. Idamaade filosoofia ja idamaised massaažid (40ak.t)
  9. Klassikaline massaaž (60 ak.t)
  10. On-Site massaaž (20 ak.t)
  11. Tai Massaaž (40 ak.t)
  12. Jaapani massaaž (40 ak.t)
  13. Spordimassaaži (40ak.t)
  14. Segmentmassaaž (30 ak.t)
  15. Lümfimassaaži alused (40 ak.t)
  16. Laste massaaž (30ak.t)
  17. Aroomimassaaž (30 ak.t)
  18. Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)
  19. Kupumassaaž ( 20 ak.t)
  20. Lihastestimine (30 ak.t)
  21. Praktika päeviku koostamine ja vormistamine (10 ak.t)
  22. Praktika 300 ak.t
  – Klassikaline massaaž
  – Spordimassaaž
  – Segmentmassaaž
  – Lümfimassaaž
  – Jaapani massaaž
  – Tai massaaž
  – Aroomimassaaž
  – Kupumassaaž
  – Tsellüliidivastane massaaž

  23 Lõpueksam, konsultatsioon (10 ak.t)
  Õppemeetodid: Loeng, gruppitöö, praktiline õpe,ülesannete lahendamine.
  Iseseisev töö: Praktiline töö, õpimapi või mõistekaardid koostamine, referaadi koostamine, anamneesi analüüsi koostamine.
  Õppevahendid: vajalikud töövahendid. Õppes kasutatakse järgmisi õppevahendeid: massaažilaud, matt, rullid, pallid, õlid, kreemid, rätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid,kupud, laavakivid.
  Õppematerjalide loend:
  -Õpetaja poolt koostatud konspektid, töölehed, töövihikud,lubatud teha tunnist video kodukasutamiseks.
  -Pramann Salu., Ettevõtluse alused. Argo, 2014
  -Suppi, K. Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Atlex, 2013
  -Roosalu, Inimese anatoomia, 2006
  -Platzer, Color atlas of Human Anatomy, Vol. 1. Locomotor system, 2004
  -Söderström Osakeyhtiö W, Inimese füsioloogia ja anatoomia, Medicina 2001
  -Klassikalise massaaži õpik. M. Ilves, L. Rannamaa, M. Müür, A.- K. Kartau Tallinn 2006
  -Р. Вердербер, К. Вердербер. Психология общения. 2003. Москва. Олма-пресс.
  «Психология». №6. Статья «Умеющие со-огорчаться» Марина Мелия. 2013

  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
  -http://www.keskkonnaamet.ee

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% audiotoorsetes tundides (osalemine praktikas 100%) ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod: iseseisvad tööd, õpimapid, teooria ja praktiline osa – massaaz. Õpilane demonstreerib massaaži võtted.
  Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.
  Koolitaja:
  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).
  Georg Vader-assistent – massöör, osteopraktik,kinesioloog, M.I. Massaazikool, East-European School of Osteopathy, Libre Universite du Samadeva ‘lt,MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, International School of Massage Therapy and Bodywork, Association of Applied Kinesiology (UAPK).

  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalong.
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
  Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d.
  Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel:info@lahetervis.ee
  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.
  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

 • 1000-TUNNINE MASSAAŽIALANE BAASKURSUS. MASSÖÖR. Osaliselt distantsõppe vorm. Aprill

  € 2500

  Õppe eesmärk:
  Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  1000-TUNNINE MASSAAŽIALANE BAASKURSUS.MASSÖÖR

  Toimimisaeg: 29.04.2020-27.04.2021
  Õppimine toimub kaks/kolm-korda nädalas,vastavalt tunniplaanile ja praktika toimub vastavalt koostatud graafikule. Tunniplaan saadatakse õpilasele pärast kursuse registreerimisel.

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti/vene

  Koolituse maht: Kursuse kogumaht on 1000 ak.tundi, millest 270 ak.t on iseseisev töö.
  Sellest auditoorne õppetöö 730 ak.tundi: praktiakõpet 400 ak.tundi, superviseeritud praktika 320 tundi, lõpueksam 10 ak.tundi. Koolituse kestvus on 12 kuud.
  Teooria (distantsõppe vorm)- iseseivad tööd, õpimapid tehakse kodus – 270 ak.tundi
  Praktika- Lahe Tervise õppesalongis või väliüritustel. Massaaži seanss kestab 60 minutit.
  Praktika arvesse kuulub 1 akadeemiline tund ehk 45 min. Muu aeg on ettenähtud anamneesi kogunemiseks, töökoha ettevalmistamiseks, kliendi riietumiseks jm tegevuseks. NB! Programmiga on ettenähtud, et õpilane teeb ühekuu jooksul 27 praktikatundi.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud. Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppesisu:
  1. Massaaži põhialused
  2. Massööri töö ergonoomika ja taastumine
  3. Suhtlemine ja klienditeeninduse alused
  4. Töötervishoid ja tööohutus
  5. Anatoomia ja füsioloogia
  6. Kliendi seisundi hindamine, anamnees
  7. Klassikaline massaaž
  8. On-Site massaaž
  9. Tai Massaaž
  10. Jaapani massaaž
  11. Spordimassaaži
  12. Segmentmassaaž
  13. Lümfimassaaži alused
  14. Laste massaaž
  15. Aroomimassaaž
  16. Laavakivi massaaž
  17. Tsellüliidivastane massaaž
  18. Klassikaline näomassaaž
  19. Lümfimassmassaaž näole
  20. Praktika
  21 Lõpueksam

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja:
  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).

  Georg Vader – assistent – massöör, osteopraktik,kinesioloog, M.I. Massaazikool, East-European School of Osteopathy, Libre Universite du Samadeva ‘lt,MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, International School of Massage Therapy and Bodywork, Association of Applied Kinesiology (UAPK).

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.
  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • Täiendkoolitus massööridele. Sissejuhatus osteopraktikasse. (Moodul 1)

  € 2000

  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab seansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Täiendkoolitus massööridele. Sissejuhatus osteopraktikasse. (Moodul 1)

  Toimimisaeg:
  29.02.2020- 27.02.2021
  Nädalavahetusel, vastavalt tunniplaanile.

  Esimene tund toimub:
  29.02-1.03(10.00-18.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: vene

  Koolituse maht: Kursuse kogumaht on 340 ak.tundi.
  Sellest auditoorne õppetöö 240 ak.tundi: praktiakõpet 130 ak.tundi , superviseeritud praktika 100 tundi,
  eksam 10 ak.t. Iseseisev töö 100 ak.t. Kursus kestab 12 kuud.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada osteopraktika baasoskused ja -teadmised ja täiendada ennast massaazi valdkonnast.

  Nõuded õpingute alustamiseks Soovitavalt: Massaaži põhialused ja massaaži ergonoomika. Klassikaline massaaž või muu massaaziliigid. Anatoomia ja füsioloogia.

  Õppesisu:
  -Neuro-Modelleeriv näomassaaz
  -Näo osteolifting
  -Sissejuhatus osteopratkikasse. I

  Kraniosakraalne teraapia I
  Osteopaatiline massaaź
  Osteopaaktiline Rühi korrigeerimine

  -Praktika
  -Lõpueksam

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja:
  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).

  Artur Vesnin – Arst-Neuroloog.
  Esteetiliste ja tervendavate tehnikate spetsialist näol ja kehal (massaaž, osteopaatia), Kraniosakraalne terapeut Vistseraalne terapeut (Apleggeri Instituut, Barrali Instituut, Lyoni Kõrgem Osteopaatiline Instituut) Kinesioteraapia spetsialist, Psühhosomaatiline terapeut Kvalifitseeritud massaažiterapeut.

  Vladimir Vesnin- Arst-ortopeed – traumatoloog, meditsiini magistrant, KNMU traumatoloogia ja ortopeedia osakonna assistent; Osteopaat, kraniosakraalne terapeut, kehalis-emotsionaalse vabanemise spetsialist; Psühhosomaatiline terapeut, psühholoog; Kinesioteraapia spetsialist; Kvalifitseeritud massaažiterapeut.

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • SPORDIMASSAAŹI BAASKURSUS

  € 275

  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  Spordimassaaž on klassikalisest massaažist efektiivsem ja mõeldud eelkõige sporti harrastavale inimesele eesmärgiga parandada lihaskonna verevarustust, sidekoe elastsust, ennetada vigastusi ja aidata parandada juba tekkinud vigastusi. Spordimassaaž aitab tõsta töövõimet.

  Spordimassaazi kursus

  Toimimisaeg:
  8.04,9.04,13.04,17.04.2020
  (10.00-18.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised.

  Nõuded õpingute alustamiseks Soovitavalt: Massaaži põhialused ja massaaži ergonoomika. Klassikaline massaaž.

  Õppesisu:
  -Spordimassaaži spetsiifika
  -Spordimassaaži primaarsete ja sekundaarsete mõjud
  -Protseduuriks vajalikud vahendid
  -Töökoha ettevalmistamine, massööri tööasendid, kliendi asendid
  -Taastav spordimassaaž kehaosade kaupa
  -Spordimassaaži alaliigid, näidustused ja vastunäidustused.
  -Spordimassaaži võtete eesmärk, mehhaaniline ja reflektoorne efekt
  -Massaaži vajavad kehapiirkonnad vastavalt spordialadele
  -Massaaži seansi ülesehitus sportimise järgselt, anamneesi kogumine, seansi ülesehitus ja teostamine

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik)

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

KAS OLETE LEIDNUD SOBILIKU TEENUSE ?

Kui olete leidnud, siis vajutage nuppu ja broneerige aeg!

RESERVEERI!