Sotsiaal-Humanitaarinstuituut – eriala Psühholoog-logopeed
Tallinna Ülikool – eriala Vene keel ja kirjandus
Täienduskoolitused :
Peterburi Akadeemia – Logopeed
Jauno psihologiju centrs – Hüpnoteraapia
Tallinna Ülikool -Töö koolieelses lasteasutuses
Keskus «ИМАТОН» – Liivateraapia

Töökogemus:
Lasteaed Mahtra Logopeed
SA Tallinna Erateeninduskool Koolituste juhataja, psühholoog.
Lasteaed Järveotsa Eripedagoog Psühholoogiline töö koolis: diagnostika ja ind. aren. tunnid, ind. programmid, kärjäärinõustamine, individuaalne ja grupinõustamine, küsimustikute koostamine, koolitused õpilastele ja vanematele, administratiivsed küsimused ja töö dokumentidega, konsultatsioonid. Projektide kirjutamine ja läbiviimine.
Lasnamäe Põhikool Logopeed
Lasteaed My-Ray Logopeed
Jauno psihogiju centrs Psühholoog-nõustaja Individuaalne ja grupinõustamine (noorte ja perede nõustamine). Koolituste läbiviimine.