Haridus:
– Tallinna Ülikool- kunstiteraapia, tervisevaldkond.
– Tallinna Ülikool- eripedagoogika, haridusteaduskond.
– Eesti Pimemassööride Ühing- massöör, klassikaline Rootsi massaaž

Täiendkoolitused :
– Laste ja Noorte Ärikool (Tallinna Kanutaja Noortemaja raames) on omandanud teadmised ja oskused õppekavas, ettenähtud mahus ning on olnud edukas ja aktiivne.
– „Kogemusnõustamise teenus puuetega lastevanematele“, Tallinna Puuetega Inimeste Koda.
– Tallinna perekeskuses
„ Autismispektri häirega lapse tugiisik“.
– Tallinna perekeskuses
„kommunikatsioonioskuste arendamine laste ja noorte suhtlemisel“ (sh aktiivne kuulmine, enesekehtestamise oskus, konflikti lahendamine).
– MTÜ Best Solution
„HEV lastega tehtava töö iseärasused“